insaniyet zincirleri

İnsaniyet Zincirleri: Hexitime Zaman Bankası

Merkezinde insaniyet olan kuruluşların ve modellerin yükselişi bize gösterdi ki bunlar sadece katılımcılarının refahını yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda içinde bulundukları…

Egemenlik İçin

COVID-19 salgını bazı gerçekleri yeniden hatırlamamıza neden oldu. Tarımın ve gıdanın değerini ve yerini anlamaya başladık. Ülkeler, geleneksel ihracat ürünleri…

Doğayla Yaşam Akademisi

Uzun bir tarihsel arka planı bulunsa da sürdürülebilirlik kavramının kamuoyunda daha bilinir ve görünür hale gelmesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kabul…

Egemenlik İçin

COVID-19 salgını bazı gerçekleri yeniden hatırlamamıza neden oldu. Tarımın ve gıdanın değerini ve yerini anlamaya başladık. Ülkeler, geleneksel ihracat ürünleri…

Doğayla Yaşam Akademisi

Uzun bir tarihsel arka planı bulunsa da sürdürülebilirlik kavramının kamuoyunda daha bilinir ve görünür hale gelmesi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının kabul…

Kooperatif Hareketi Gençlere Umut Veriyor

Kooperatif hareketi gençlere umut veriyor mu sorusuna ‘evet’ cevabını vermek kolay değil çünkü gençler arasında kooperatif modeline ilişkin farkındalık oldukça…

Sosyokrasi Kitabı Çıktı!

Jerry Koch-Gonzales ve Ted J. Rau tarafından kaleme alınan ve orijinal adı “Many Voices One Song” olan “Sosyokrasi” kitabı, Yeni…

AB'nin Tüketimi ve Ekolojik Eşitsizlikler

Küreselleşen ekonomilerdeki mal ve hizmet tüketimi, ekonomik faydaların yanı sıra küresel ölçekte çevresel baskı ve etkilere de neden olmaktadır. Mal…

0

Çevresel Performans Endeksi 2022

Yale Üniversitesi, 2000 yılından bu yana, çevre ve sürdürülebilirlik sorunlarını “Çevresel Performans Endeksi” (ÇPE) aracılığı ile ele alıyor. ÇPE, yıllara…

0

Sağlıklı Kuruluşlar

Kuruluşların, büyüme ve kâr rakamlarının yanı sıra sağlıklarını da ölçüp, bu ölçüm sonuçlarını  performans kriterlerinden biri yapmalarının zamanı çoktan geldi.…

0
küçülme

Ekonomik Küçülme İşe Yarayabilir

2022’nin son günlerinde ekonomik küçülme alanının önde gelen akademisyenleri tarafından kaleme alınan önemli bir makale yayımlandı. Adil geçişi sağlayacak politikalara…

0
insaniyet zincirleri

İnsaniyet Zincirleri: Hexitime Zaman Bankası

Merkezinde insaniyet olan kuruluşların ve modellerin yükselişi bize gösterdi ki bunlar sadece katılımcılarının refahını yükseltmekle kalmıyor, aynı zamanda içinde bulundukları…

0

Bir Kooperatifi Nasıl Büyütürsünüz?

Bir kooperatifi ideallerinden ödün vermeden nasıl büyütürsünüz? Bir kooperatifi büyütmek hiç kolay değil çünkü büyümek için ihtiyaç duyulan finansmanı sağlamak…

1

Sosyal Girişimlerin Küresel Durumu

“More in common: The global state of social enterprise” (Ortak noktalar: Sosyal Girişimlerin Küresel Durumu) başlıklı rapor, aralarında Türkiye’nin de…

0
İrlanda

İrlanda Örneği Çalışma Saatlerini Kısaltabilir

Yakın zamanlarda Irish Examiner’da çıkan bir haber, İrlanda’nın pilot bir uygulamayla başlattığı dört günlük iş haftası denemelerinin “ses getiren bir…

0