Adım Adım Dayanışma Ekonomisi – I

      Dayanışma sözcüğünü daha sık kullandığımız günlerdeyiz. “Evde Kal” ve “Hayat Eve Sığar” etiketleriyle karşı karşıyayız her an.…

Sorumlu Düşünme: Yirmi Birinci Yüzyılda Düşünmenin Yeni Bir Yolu

Kate Raworth, Simit Ekonomisi adlı kitabında 21. Yüzyıl iktisatçısı gibi düşünmek için yedi yol öneriyordu. Jesús Martín bu yazısında sekizinci…

Yaren Kooperatif: Geleceği Gelenekle Harmanlayan Dost

Söyleşi köşemize bugün, yeni kurulan Yaren Kooperatif konuk oluyor. Yaren Kooperatif önce logosu, sonrasında amacı ve çalışma alanı ile dikkat…

Sorumlu Düşünme: Yirmi Birinci Yüzyılda Düşünmenin Yeni Bir Yolu

Kate Raworth, Simit Ekonomisi adlı kitabında 21. Yüzyıl iktisatçısı gibi düşünmek için yedi yol öneriyordu. Jesús Martín bu yazısında sekizinci…

Nöroliberalizm: 21. Yüzyılda Yönetime Hoş Geldiniz

İnsan davranışını şekillendirmek için psikolojik tekniklerin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Endişelenmeli miyiz? Eğer Google’da ‘nöroliberal’ sözcüğünü aratırsanız, arama motoru bir yazım…

Bal Ülkesi'nden Büyümeme Dersleri

Aşağıdaki yazıda “Bal Ülkesi” adlı bir filmden hareketle, büyümeme [i] toplumunun neye benzeyeceği, böyle bir toplumda nasıl yaşayacağımız konusunda akıl…

Kooperatif Değerleri ve İlkeleri ile Ortak Bir Kadere Doğru

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) başkanı Ariel Guarco, 22 Nisan 2020 tarihli yazısında, kooperatif değerleri ve ilkelerini benimseyen bir kalkınmanın mümkün…

Gıda Tüketiminin Karbon Ayak İzine Etkisi

Gıda seçimlerimizin “karbon ayak izimiz” üzerinde önemli bir etkisi olduğuna dair artan bir tüketici duyarlılığına tanık oluyoruz. Bu duyarlılık yersiz…

0

Sosyal Dayanıklılık: Yeni Dönemin Anahtar Kavramı mı?

Sanayi Devrimi’nden bu yana, insanlığın yarattığı yeni sosyoekonomik yapı “antroposen” olarak adlandırıldı. Antroposen (Anthropocene) kelimesi Yunancada insan anlamına gelen “anthropo”…

0

Büyüme ve Çevresel Tahribat

Kapitalist ekonomiler sürekli büyümek ister. Bu arzu ile gerçekleştirilen iktisadi büyüme ise kimilerinin cebini doldururken; çoğuna negatif dışsallık yükler. Piyasa…

0

Avrupa Birliği Doğal Kaynak Verimliliği Göstergeleri

“Kaynak-etkin Avrupa” yol haritası,  Avrupa ekonomisini 2050 yılına kadar sürdürülebilir bir ekonomiye dönüştürmek için ihtiyaç duyulan yapısal ve teknolojik değişiklikleri…

0

Güney Kore “Anne Merkezleri”

Anne Merkezleri, Güney Kore’de toplumsal bir ihtiyaca yanıt vermek üzere bir kadın kooperatifinin öncülüğünde kurulmaya başlamış. Alman modelinden uyarlanan Anne…

0

Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Kooperatifler mi?

Sağlık alanına kooperatifler girerse ne olur? Sağlık kooperatifleri, demokratik ve toplum odaklı işletmeler olarak bu alandaki boşluğu doldurup, sağlık personeline…

0

Coopérnico Yenilenebilir Enerji Kooperatifi

Coopérnico yenilebilir enerji kooperatifi, farklı mesleki geçmişlere ve farklı yaşam biçimlerine sahip, ancak sürdürülebilir kalkınma prensibinde anlaşmış 16 kişilik bir…

0

KRIBHCO, Kırsal Hindistan'da Çiftçileri ve Kooperatifleri Destekliyor

KRIBHCO kooperatifi Hindistan’ın en büyük gübre üreticilerinden biri. Ancak bu yazıya konu olmasının nedeni büyüklüğü değil kırsal bölgelerde yürüttüğü kalkınma…

0