Paranın Ne Önemi Var, Mühim Olan Dayanışma

İster Anadolu medeniyetlerinden Lidyalıları ister Çinlileri tebrik edelim, parayı ilk kimin bulduğu değil geçirdiği evrim çok daha önemli. Yerleşik hayata…

İşçi Kooperatifleri Hakkında 3 Şaşırtıcı Gerçek

Gerçekten, bazılarının söylediği gibi, dünyanın sonunu hayal etmek, kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha mı zor? Kapitalist modelde, şirketlere ticari girişimleri…

Yerel Yönetimlere Enerji Kooperatifleri için Bazı Öneriler

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun, 9. maddesinde “Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik…

Paranın Ne Önemi Var, Mühim Olan Dayanışma

İster Anadolu medeniyetlerinden Lidyalıları ister Çinlileri tebrik edelim, parayı ilk kimin bulduğu değil geçirdiği evrim çok daha önemli. Yerleşik hayata…

İşçi Kooperatifleri Hakkında 3 Şaşırtıcı Gerçek

Gerçekten, bazılarının söylediği gibi, dünyanın sonunu hayal etmek, kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha mı zor? Kapitalist modelde, şirketlere ticari girişimleri…

Yerel Yönetimlere Enerji Kooperatifleri için Bazı Öneriler

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun, 9. maddesinde “Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşlarına yardımcı olabilir, önderlik…

Sosyal Kooperatifçilik Eğitim ve Tanıtım Treni Yeniden Yola Çıkıyor

Sosyal kooperatifçiliğin tanıtımı ve geliştirilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından bir proje kapsamında başlatılan “Sosyal Kooperatifçilik Eğitim ve Tanıtım Treni” sonbahar…

Kooperatif İstatistiklerine İlişkin İlk İlkelerin Analizi

“Kooperatif İstatistiklerine İlişkin İlkeler”, kooperatif istatistikleriyle ilgili ilk uluslararası standart, 18 Ekim’deki Yirminci Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda kabul edildi. İlkeler…

0

REScoop MECISE Projesi

Amaç REScoop MECISE (Mobilizing European Citizens to Invest in Sustainable Energy) projesi, Horizon-2020 çerçevesinde geliştirilen, Avrupa vatandaşlarını yenilenebilir enerji kooperatifleri…

0

Kooperatifler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – 3

Doksanların sonları… 90’ların sonu, 2000’e ramak kaldığı yıllarda yeni binyıla (milenyum) geçiş ile bütün bilgisayar sistemlerinin çökeceğini ve yazılımcıların bu…

0

Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatifçilik

Küresel Krizden Sonra Tüm kooperatif türleri genellikle siyasi, ekonomik ve sosyal huzursuzluk zamanlarında ortaya çıkarlar. Çoğu kişiye göre o huzursuz…

0

İngiltere'den Bir Macera Kooperatifi

Yeni nesil kooperatifler, ortaklarının refahını iyileştirmek yanında güçlü sosyal ve çevresel öncelikleri olan kooperatiflerdir. Lupine Adventure Kooperatifi (İngiltere) kendisini bir…

0

Kore'den İlginç Bir Kooperatif: Mutlu Albüm Prodüksiyon Kooperatifi

Mutlu Albüm Prodüksiyon Kooperatifi, kuruluşunu izleyen ilk yılda 110 milyon KRW satışıyla başarıya ulaştı. Ekim 2016’da Mutlu Albüm, uzak bölgelerde…

0

Kooperatif Yapısı İçinde Güçlenen Kadınlar: SEWA

Milli gelir rakamlarının neyi ölçtüğünü değil, neyi ölçmediğini konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Eşitsizlik krizi, yalnızca gelir dağılımındaki eşitsizlikle ifade edilemeyecek bir…

1

REScoop MECISE Projesi

Amaç REScoop MECISE (Mobilizing European Citizens to Invest in Sustainable Energy) projesi, Horizon-2020 çerçevesinde geliştirilen, Avrupa vatandaşlarını yenilenebilir enerji kooperatifleri…

0