simit ekonomisi

Simit Ekonomisi: Yeni Bir İktisat Öyküsü Yazmak

3 Ağustos 2019 tarihli Guardian’da yayımlanan önemli bir makalenin başlığı, ana akım iktisada yönelik tepkiyi ve alternatif arayışını dile getiriyordu:…

Ekonomimizi Sekiz Temel İlke ile Kökten Dönüştürmek

Herkese ve gezegenimize hizmet eden bir ekonomik sistem, varlığımızı sürdürebilmemiz için yaşamsaldır. İşte, sistemi dönüştürmek için yol gösterebilecek sekiz ilke:…

Elektrik Üretiminde Çevresel Sürdürülebilirlik: Singapur Örneği

Yüksek gelirli bir şehir devleti olan Singapur, 710 km2 yüzölçümü ve 5,6 milyon nüfusuyla dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip…

Ekonomimizi Sekiz Temel İlke ile Kökten Dönüştürmek

Herkese ve gezegenimize hizmet eden bir ekonomik sistem, varlığımızı sürdürebilmemiz için yaşamsaldır. İşte, sistemi dönüştürmek için yol gösterebilecek sekiz ilke:…

Gıda İsrafı Nasıl Yemek Eğitimi ile Önlenebilir?

Yemek Vardiyası (Food Shift), her yıl 54.400 kilogramdan fazla yemeği çöpe atılmaktan kurtararak gıda israfı yaşanmasının önüne geçiyor. Kâr amacı…

İyi Yaşam

Ana akım iktisat, makro düzeyde iyi yaşamın yolunu ekonomik büyüme; ölçütünü ise GSYH[i] olarak belirler. Ekonomik büyüme, bireylerin kişisel tüketim…

ütopyalar atlası

Ütopyalar Atlası 2019, Dönüşüm için İlham Veriyor

Ütopyalar Atlası 24 ülkeden su, enerji, gıda sistemleri ve konut alanlarında toplulukların öncülüğündeki dönüşümün ilham verici 33 öyküsünün yayımlandığı küresel…

simit ekonomisi

Simit Ekonomisi: Yeni Bir İktisat Öyküsü Yazmak

3 Ağustos 2019 tarihli Guardian’da yayımlanan önemli bir makalenin başlığı, ana akım iktisada yönelik tepkiyi ve alternatif arayışını dile getiriyordu:…

0

Elektrik Üretiminde Çevresel Sürdürülebilirlik: Singapur Örneği

Yüksek gelirli bir şehir devleti olan Singapur, 710 km2 yüzölçümü ve 5,6 milyon nüfusuyla dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip…

0

Yaşam Döngüsü Analizinin Elektrik Üretimi için Kullanımı

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), enerji sistemlerinin gaz emisyonlarının belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. YDA, elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynağının…

0

Dayanışma Ekonomisi Zaman Bankaları İle Güçleniyor

Zaman bankaları dayanışma ekonomisinin dağıtım ve değişim alanında yer alan bir uygulama. İnsanların farklı bilgi, beceri ve donanımlarını karşılıklılık esası…

0

İskandinav Ülkelerinde Sürdürülebilir Enerji Kullanım Örnekleri

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi başlıklı yazımda, binlerce şehir ve bölgeyi gönüllülük esasında bir araya getiren dünya çapındaki…

0

Satın Alma Kooperatifleri

Küçük işletmeler piyasada ayakta kalabilmek ve kazanabilmek için kooperatif modelini kullanabilirler. Bunun belki en önemli örneği satın alma kooperatifleridir. Bir…

0

Sivil Toplum Kuruluşları için Google

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, gönüllülük ilkesiyle çalışan kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Genelde bağışlarla ve iktisadi işletmeleri…

0

Kore’den Bir Kooperatif Örgütlenmesi Örneği

Nitelik denetiminden üretimin standardizasyonuna, satış ve finansmandan araştırma-geliştirmeye kadar pek çok sorun yerel birim kooperatiflerin çözüm üretme kapasitelerini aşar. Bu…

0