Gelişen Yerler Endeksi

Gelişen Yerler Endeksi, Refahı Sosyal İhtiyaçlara Göre Ölçüyor

Ünlü bir yönetim düşünürü olan Peter Drucker, sık sık “ölçemediğini yönetemezsin” sözüyle alıntılanır. Bu sözün anlamı, başarının ve kaybın hesabını…

Yaşam Döngüsü Analizinin Elektrik Üretimi için Kullanımı

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), enerji sistemlerinin gaz emisyonlarının belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. YDA, elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynağının…

Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Çalışma Örgütü, SDE ve Kooperatifleri Destekleme Görevini Üstleniyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Çalışmanın Geleceği” Bildirgesi ile Sosyal Dayanışma Ekonomisini (SDE) ve kooperatifleri destekleme görevini üstleniyor. 21 Haziran’da Uluslararası…

Gelişen Yerler Endeksi

Gelişen Yerler Endeksi, Refahı Sosyal İhtiyaçlara Göre Ölçüyor

Ünlü bir yönetim düşünürü olan Peter Drucker, sık sık “ölçemediğini yönetemezsin” sözüyle alıntılanır. Bu sözün anlamı, başarının ve kaybın hesabını…

Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Çalışma Örgütü, SDE ve Kooperatifleri Destekleme Görevini Üstleniyor

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Çalışmanın Geleceği” Bildirgesi ile Sosyal Dayanışma Ekonomisini (SDE) ve kooperatifleri destekleme görevini üstleniyor. 21 Haziran’da Uluslararası…

Geneva

Geneva Chronicle

According to European Satellite Agency, last month was the hottest June in the recorded history. We got our share of…

Geneva

Cenevre Günlüğü

Avrupa Birliği Uydu Ajansı’nın açıkladığına göre geçtiğimiz ay, gezegenin ölçülen en sıcak Haziran ayı oldu. Konferans için gittiğimiz Cenevre de…

Yaşam Döngüsü Analizinin Elektrik Üretimi için Kullanımı

Yaşam Döngüsü Analizi (YDA), enerji sistemlerinin gaz emisyonlarının belirlenmesinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir. YDA, elektrik üretiminde kullanılan enerji kaynağının…

0

Dayanışma Ekonomisi Zaman Bankaları İle Güçleniyor

Zaman bankaları dayanışma ekonomisinin dağıtım ve değişim alanında yer alan bir uygulama. İnsanların farklı bilgi, beceri ve donanımlarını karşılıklılık esası…

0

Kooperatif İstatistiklerine İlişkin İlk İlkelerin Analizi

“Kooperatif İstatistiklerine İlişkin İlkeler”, kooperatif istatistikleriyle ilgili ilk uluslararası standart, 18 Ekim’deki Yirminci Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda kabul edildi. İlkeler…

0

REScoop MECISE Projesi

Amaç REScoop MECISE (Mobilizing European Citizens to Invest in Sustainable Energy) projesi, Horizon-2020 çerçevesinde geliştirilen, Avrupa vatandaşlarını yenilenebilir enerji kooperatifleri…

0

İskandinav Ülkelerinde Sürdürülebilir Enerji Kullanım Örnekleri

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi başlıklı yazımda, binlerce şehir ve bölgeyi gönüllülük esasında bir araya getiren dünya çapındaki…

0

Satın Alma Kooperatifleri

Küçük işletmeler piyasada ayakta kalabilmek ve kazanabilmek için kooperatif modelini kullanabilirler. Bunun belki en önemli örneği satın alma kooperatifleridir. Bir…

0

Sivil Toplum Kuruluşları için Google

Sivil toplum kuruluşları ya da sivil toplum örgütleri, gönüllülük ilkesiyle çalışan kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Genelde bağışlarla ve iktisadi işletmeleri…

0

Kore’den Bir Kooperatif Örgütlenmesi Örneği

Nitelik denetiminden üretimin standardizasyonuna, satış ve finansmandan araştırma-geliştirmeye kadar pek çok sorun yerel birim kooperatiflerin çözüm üretme kapasitelerini aşar. Bu…

0