Ölümcül Erteleme

Peter Kalmus, NASA’nın Jet Propulsion Lab’inde çalışan bir iklim bilimci. Fizik alanındaki lisans eğitimini Harvard’da tamamlayan Kalmus, doktora derecesini Colombia…

Tarihsel Karbon Emisyonları

Tarihsel olarak karbon emisyonları Sanayi Devrimi ile birlikte artmaya başlamıştır. Bunun başlıca sebepleri; artan enerji talebini karşılamak üzere fosil yakıtların…

Yerel Gıda ve İşbirliği

Günümüzde, uzun bir süreden beri dünyamızdaki her türlü yaşam şeklini kıskacına alan tüketim ve kâr odaklı küresel ekonomik anlayışın, beraberinde…

Ölümcül Erteleme

Peter Kalmus, NASA’nın Jet Propulsion Lab’inde çalışan bir iklim bilimci. Fizik alanındaki lisans eğitimini Harvard’da tamamlayan Kalmus, doktora derecesini Colombia…

Ekonomi, Namı Diğer, Ev İdaresi

Sanal varlıklar ve soyut hesaplamalarla gerçek dünyadan kopan ekonominin kökenini hatırlamak, gezegenimizin sınırlarını unutan büyüme hedeflerine dur demenin ilk adımı.…

Niye Bankacılığın Kooperatifçilik Devrimine İhtiyacı Var

Finansal kooperatifler, kooperatifçilik sektörünün ötesinde toplum ve ekonomi için fayda yaratırlar. 2008 krizinin kanıtladığı gibi ticari bankalara göre çok daha…

Sosyal ve Dayanışma Ekonomisini Büyütmek

Sosyal ve dayanışma ekonomisinin içinde olanlar için, bazen olumlu ve iyimser görüşlerin bir yankı odası içinde tekrarlanması kolay olabiliyor. Sosyal…

Tarihsel Karbon Emisyonları

Tarihsel olarak karbon emisyonları Sanayi Devrimi ile birlikte artmaya başlamıştır. Bunun başlıca sebepleri; artan enerji talebini karşılamak üzere fosil yakıtların…

0

Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Kullanımının Yaygınlaşma Hızı

2050 yılı Net Sıfır Emisyon (NSE) Senaryosuna göre; 2050 yılında, küresel ölçekte elektrik üretiminin %35’inin rüzgâr %33’ünün fotovoltaik kaynaklı olması…

0

Adil, Sürdürülebilir Bir Ekonominin Feminist Yapıtaşları

Jayati Ghosh yazısında, “Sürdürülebilirlik ve Sosyal Adalet için Feminist Plan” adlı yeni bir BM raporunu gözden geçiriyor. Rapor, halka hizmet…

0

Avrupa Belediyelerinde Enerji Geçişi

mPOWER (Belediye Enerjisi), belediye enerjisinde yenilikçi en iyi uygulamaları tekrarlamak ve iddialı enerji geçiş planları geliştirmek için en az 100…

0

Yerel Gıda ve İşbirliği

Günümüzde, uzun bir süreden beri dünyamızdaki her türlü yaşam şeklini kıskacına alan tüketim ve kâr odaklı küresel ekonomik anlayışın, beraberinde…

0

Yerel Yönetimler ve Enerji Verimliliği

İklim değişikliği hem ulusal hem de yerel düzeyde ele alınması gereken bir mesele olduğundan; merkezi hükümetler kadar yerel yönetimlerin de…

0

Sosyal Ekonomi ve Kooperatifçilik Dersini Öğrencilerden Dinleyelim

Sosyal Ekonomi ve Kooperatifçilik Dersi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü ders planına iki yıl önce eklenmişti. İlk yıl, pandemi…

0

Sosyal Girişimcilik İzleme Anketi

Sesinizi duyurmak ister misiniz? Avrupa ve Türkiye Sosyal Girişimler İzleme Anketi’ne katılarak sesinizi duyurabilirsiniz. Bildiğiniz üzere, sosyal girişimleri yasal yapıları…

0