UNRISD Konferansı'na Sözlü Bildirimiz ile Katılıyoruz!

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama: Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinin Rolü Nedir? 25 ve 26 Haziran 2019 tarihlerinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Sosyal…

Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi "Umutsuzluk" Kavramını Tanımıyor!

11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Kültürhane (Mersin) tarafından düzenlenen “Kooperatifçilik Okulu”nun katılımcılarından biri de Sosyal Ekonomi blogu adına bendim. Etkinliğin ilk…

Kooperatifçiliğin Ne Kadar Farkındayız?

Kooperatifçiliğe Kısa Bir Bakış Kooperatifçiliğin ne kadar farkındayız? sorusuna geçmeden önce kooperatifçiliğe kısa bir bakış atmak faydalı olacaktır. Kooperatif; iş…

UNRISD Konferansı'na Sözlü Bildirimiz ile Katılıyoruz!

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama: Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinin Rolü Nedir? 25 ve 26 Haziran 2019 tarihlerinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Sosyal…

Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi "Umutsuzluk" Kavramını Tanımıyor!

11-12 Mayıs 2019 tarihlerinde Kültürhane (Mersin) tarafından düzenlenen “Kooperatifçilik Okulu”nun katılımcılarından biri de Sosyal Ekonomi blogu adına bendim. Etkinliğin ilk…

Kooperatifçiliğin Ne Kadar Farkındayız?

Kooperatifçiliğe Kısa Bir Bakış Kooperatifçiliğin ne kadar farkındayız? sorusuna geçmeden önce kooperatifçiliğe kısa bir bakış atmak faydalı olacaktır. Kooperatif; iş…

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi

Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi, iklimi ve enerji hedeflerini uygulamaya gönüllü olarak bağlı olan binlerce şehir ve bölgeyi…

Kooperatif İstatistiklerine İlişkin İlk İlkelerin Analizi

“Kooperatif İstatistiklerine İlişkin İlkeler”, kooperatif istatistikleriyle ilgili ilk uluslararası standart, 18 Ekim’deki Yirminci Uluslararası Çalışma İstatistikçileri Konferansı’nda kabul edildi. İlkeler…

0

REScoop MECISE Projesi

Amaç REScoop MECISE (Mobilizing European Citizens to Invest in Sustainable Energy) projesi, Horizon-2020 çerçevesinde geliştirilen, Avrupa vatandaşlarını yenilenebilir enerji kooperatifleri…

0

Kooperatifler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – 3

Doksanların sonları… 90’ların sonu, 2000’e ramak kaldığı yıllarda yeni binyıla (milenyum) geçiş ile bütün bilgisayar sistemlerinin çökeceğini ve yazılımcıların bu…

0

Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatifçilik

Küresel Krizden Sonra Tüm kooperatif türleri genellikle siyasi, ekonomik ve sosyal huzursuzluk zamanlarında ortaya çıkarlar. Çoğu kişiye göre o huzursuz…

0

Kore’den Bir Kooperatif Örgütlenmesi Örneği

Nitelik denetiminden üretimin standardizasyonuna, satış ve finansmandan araştırma-geliştirmeye kadar pek çok sorun yerel birim kooperatiflerin çözüm üretme kapasitelerini aşar. Bu…

0

İngiltere'den Bir Macera Kooperatifi

Yeni nesil kooperatifler, ortaklarının refahını iyileştirmek yanında güçlü sosyal ve çevresel öncelikleri olan kooperatiflerdir. Lupine Adventure Kooperatifi (İngiltere) kendisini bir…

0

Mutlu Albüm Prodüksiyon Kooperatifi: Kore'den İlginç Bir Kooperatif

Mutlu Albüm Prodüksiyon Kooperatifi, kuruluşunu izleyen ilk yılda 110 milyon KRW satışıyla başarıya ulaştı. Ekim 2016’da Mutlu Albüm, uzak bölgelerde…

0

Kooperatif Yapısı İçinde Güçlenen Kadınlar: SEWA

Milli gelir rakamlarının neyi ölçtüğünü değil, neyi ölçmediğini konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Eşitsizlik krizi, yalnızca gelir dağılımındaki eşitsizlikle ifade edilemeyecek bir…

1