Düşük Karbonlu Yaşam Tarzlarına Yönelmek: Kolektif Eylem Sorunu

Uygarlığı tehdit eden iklim çöküşünü önlemek için düşük karbonlu yaşam tarzlarına geçmek zorunlu. Ancak yaşam tarzındaki değişimi, tek tek bireylerin…

Belediyelerin Tanzim Satış - Kooperatif İkilemi

Kooperatifleri destekleme yolunu seçen belediyelerin yalnızca üretici kooperatifleriyle işbirliği yaptıkları gözlenmektedir. Bu politika doğru olsa da sonuçta kentlerde yaşayan büyük…

119REO: Birbirini Kurtarmak

Sosyal girişimler elde ettikleri kârı, topluma fayda üretmek için kullanırlar. Asal amaçları kâr elde etmek değil, faaliyet gösterdikleri alanlarda kalıcı…

dikkat ekonomisi

İklim Değişikliği ve Dikkat Ekonomisi

Hepimizin hızla değişen gündemi hızla takip edip hızla tüketip hızla bir kenara bıraktığı bu günlerde, çevre krizi gibi yaşamsal sorunları…

Ortak Amacı Gerçekleştirmek için Çalışmak

Antropologların bulguları, kurumsal şirket yapısının belirleyici özellikleri olan hiyerarşi ve rekabetin evrimsel kökenlerimizle pek uyumlu olmadığını ortaya koymakta. Buna karşın,…

paylaşım ekonomisi

Sharing Economy can Improve Cities

Capitalism, with its many competitive aspects, is an unavoidable part of modern, urban life. With how universal competitive, free-market economy…

paylaşım ekonomisi

Paylaşım Ekonomisi Şehirleri Geliştirebilir

Kapitalizm, birçok rekabetçi özelliğiyle beraber modern şehir hayatının kaçınılmaz bir parçası. Rekabetçi serbest piyasa ekonomisi her ne kadar dünya genelinde…

Düşük Karbonlu Yaşam Tarzlarına Yönelmek: Kolektif Eylem Sorunu

Uygarlığı tehdit eden iklim çöküşünü önlemek için düşük karbonlu yaşam tarzlarına geçmek zorunlu. Ancak yaşam tarzındaki değişimi, tek tek bireylerin…

0

Kaynak Verimliliği Hesaplamaları

Ekonominin genelindeki madde akışı, ekonomiye giren fiziki girdi miktarını, ekonomideki madde birikimini ve diğer ekonomilere gidenler ile doğaya geri dönen…

0

Baskı Altındaki Platform Ekonomisi: Artan Demokratik Mülkiyet Çağrısı

Tekelleşen dijital platformların olumsuz etkileri, demokratik yönetim ve kolektif mülkiyetin gerekliliğini gündeme taşımakta. Aşağıdaki çeviride, platform ekonomisi ile ilgili kavramlar…

0

Planlı Ekonomik Küçülme

Planlı ekonomik küçülme kavramını anlatmaya başlamanın en kolay yolu David Attenborough’un sözünü bir kere daha hatırlamak; Fiziksel olarak sonlu bir…

0

119REO: Birbirini Kurtarmak

Sosyal girişimler elde ettikleri kârı, topluma fayda üretmek için kullanırlar. Asal amaçları kâr elde etmek değil, faaliyet gösterdikleri alanlarda kalıcı…

0

Christiania: Bir Avrupa Başkentinin Kalbinde Özgür Şehir

Kapitalizm dışı bir hayat düşünmek çoğumuz için olanaksız olsa da Kopenhag’daki Christiania, neredeyse 50 yıldır işlevli bir alternatifin mümkün olduğunu…

0

2019 Dünya Kooperatif İzleme Raporu

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) ve Avrupa Kooperatif ve Sosyal Girişimler Araştırma Enstitüsü (Euricse) tarafından hazırlanan  2019 Dünya Kooperatif İzleme Raporu…

0

Temizlik Kooperatifi ile Filipinli Göçmenlerin Dayanışması

Temizlik kooperatiflerine iyi örnekler aradığımız bir araştırma sırasında keşfettiğimiz Brooklyn, New York’tan Maharlika Temizlik Kooperatifi ile karşınızdayız. Maharlika, Filipinler’in resmi…

0