Yenileyici Kültürler için Yenileyici Ekonomiler

Daniel Christian Wahl sürdürülebilirliğin tek başına yeterli bir hedef olmadığını belirterek onun yerine yenileyici kültürler kavramını kullanıyor. Mevcut ekonomik ve…

Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Kullanımının Yaygınlaşma Hızı

2050 yılı Net Sıfır Emisyon (NSE) Senaryosuna göre; 2050 yılında, küresel ölçekte elektrik üretiminin %35’inin rüzgâr %33’ünün fotovoltaik kaynaklı olması…

Veri Kooperatifleri Sürdürülebilir mi?

Veri kooperatifleri, hızla değişen bir veri yönetimi ortamında tüketicileri korumak üzere ortaya çıkıyor. Ama yalnız değiller ve bilişim destekli veri…

Yenileyici Kültürler için Yenileyici Ekonomiler

Daniel Christian Wahl sürdürülebilirliğin tek başına yeterli bir hedef olmadığını belirterek onun yerine yenileyici kültürler kavramını kullanıyor. Mevcut ekonomik ve…

Yeni Bir Eko-Sosyal Sözleşme

Dünyamızı altüst eden koronavirüs pandemisi, insanların ve doğanın sömürüsüne dayalı sistemin sınırlarını ve başarısızlıklarını gözler önüne serdi. Bu sistemin “normal”…

özerklik

İşyerinde Özerklik, Refah ve İş Tatminini Olumlu Etkiliyor

20.000 katılımcı ile yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, (normal şartlar altında bunlara sahip olma olasılığı düşük olan) çalışanlara kendi çalışma…

Sağlıklı Bir Çevre Hakkı İnsan Hakkı Olarak İlan Edildi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 8 Ekim 2021 tarihinde, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre hakkını bir insan hakkı olarak…

Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Kullanımının Yaygınlaşma Hızı

2050 yılı Net Sıfır Emisyon (NSE) Senaryosuna göre; 2050 yılında, küresel ölçekte elektrik üretiminin %35’inin rüzgâr %33’ünün fotovoltaik kaynaklı olması…

0

Adil, Sürdürülebilir Bir Ekonominin Feminist Yapıtaşları

Jayati Ghosh yazısında, “Sürdürülebilirlik ve Sosyal Adalet için Feminist Plan” adlı yeni bir BM raporunu gözden geçiriyor. Rapor, halka hizmet…

0

Avrupa Belediyelerinde Enerji Geçişi

mPOWER (Belediye Enerjisi), belediye enerjisinde yenilikçi en iyi uygulamaları tekrarlamak ve iddialı enerji geçiş planları geliştirmek için en az 100…

0
Photography by Alice Aedy

İklim Değişikliği ile Savaşımda Yerli Halklardan Öğreneceğimiz Çok Şeyler Var

Yerli halkların paylaşım ekonomisini benimsemeleri ve kooperatif değerlerine uygun bir yaşam sürdürmeleri ve yüzyıllar boyu varlıklarını devam ettirmeleri, doğanın ve…

0

Veri Kooperatifleri Sürdürülebilir mi?

Veri kooperatifleri, hızla değişen bir veri yönetimi ortamında tüketicileri korumak üzere ortaya çıkıyor. Ama yalnız değiller ve bilişim destekli veri…

0

Chorlton Bisikletli Teslimat Kooperatifi

Chorlton Bisikletli Teslimat Kooperatifi kısa bir zamanda büyük işler başardı. Covid-19 salgını Birleşik Krallıktaki ilk kapanmalara sebep olduğunda, güney Manchester’daki…

0

Sister Midnight Gücünü Topluluğundan Alıyor

Müzik endüstrisinin büyük şirketlerin eline geçmesi, sanatçıların hayatlarını kazanmalarını zorlaştırdı; dinleyicileri de 80’li, 90’lı yıllarda yapılan nitelikli müzikten mahrum bıraktı.…

0

Geri Dönüşüm Arabasıyla Dışarıda Bir Gün

Geri dönüşümün çevre için etkisi yadsınamaz olsa da çeşitli atıkların kimlerce ve hangi amaçlarla tekrar kullanıma sokulduğu önemli bir mesele.…

0