Kanada’daki kooperatif liderlerinden kooperatiflerin günümüzde yüzleştiği en acil sorunlarını tanımlamalarını istedik. İşte bize söyledikleri:

1 

Kooperatif modeli hakkında toplumsal farkındalık

· Farklı sektörlerdeki kooperatif modellerinin nasıl çalıştığıyla ilgili anlayış eksikliği

· Kooperatiflerin ihtiyacı karşılamasıyla ilgili çağdaş ve özgün örneklerin eksikliği

2

 Yönetişim

· Gittikçe artan bir politik kinizm söz konusu. İnsanlar hala politikayla ilgileniyor mu?

· Rakiplerimiz yönetimimizi kopyalamak dışında her şeyi yapıyor. Bundan yeterince faydalanabiliyor muyuz?

3

Çağdaş ihtiyaçlarla uyumlu olmak

· Kooperatifleri yeniden oluşturarak ve tekrar tasarlayarak, eski kooperatiflerin gelişmeye ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğinden emin olmak.

· Kooperatiflerin demografik değişimler ve süregiden teknolojik gelişimlerle bağlantılı kalmasını sağlamak.

4

Genişleyen iş dünyası/küreselleşme/ paylaşım ekonomisi

·   Yetenekli liderleri sektöre çekebilmek

·   Kooperatif iş modelleri nasıl yönetilir ve gittikçe daha değişken ve zorlayıcı hale gelen bir ekonomide nasıl önemli kalınır?

5

Farklılaşma/kooperatif farkı

·   Kooperatifleri diğer iş kollarından ayırt edici kılmak gerekli.

·   Kooperatif değerlerini kurumsal sektöre uyarlama çabaları sürüyor.

·   Sosyal girişim ve sosyal ekonomi, kooperatifin yerini alıyor- merkezde biz olmalıyız.

6

Kooperatif kimliğini/misyonunu koruma

·   Diğer baskılara rağmen yerel kontrolü korumak.

·   Sadece kooperatif kimliği hakkında konuşmak değil, değerleri yaşamak.

·   Büyük kooperatiflerin, kooperatif görev ve kimliğine sadık kaldığından emin olmak.

İlk 10 Sorun

Kooperatif Çalışmaları Merkezi, dört yıl önce yüzleştikleri temel sorunların ne olduğu hakkında kooperatifleri incelemeye başladığından beri ilk kez, kooperatiflerin sosyal ekonomi çevresinde tekrar artan ilgi içerisinde kaybolmalarından korktuklarını ifade edenlerin sayısı arttı.

Sosyal ekonomi ile ilgili üç tema—(a) genel iş ekonomisi/küreselleşme/paylaşım ekonomisi; (b) farklılaştırma/kooperatif farkı ve (c) kooperatif kimliğini veya amacını korumak – kooperatiflerin temel sorunları listesinde sırasıyla dördüncü, beşinci ve altıncı sıralarda yer aldı. Federal hükümetin Kasım 2018 açıklamasında 750 milyon dolar sosyal finans fonu duyurusu yapması ve Uber gibi “paylaşım ekonomisi” platformlarına halkın ilgisi (ve kullanımı) kooperatiflerin sosyal ekonomi tarafından yutulduğu korkusu ile aynı zamana denk geliyor.

Aynı zamanda, tepedeki üç kooperatif sorunları arasında bir devamlılık görülmekte; kooperatif modeli hakkında toplum farkındalığı (x yıldır ilk sırada), yönetişimin evrilen dünyaya ayak uydurması (2018’de üçüncü sırada) ve insanların şu anki ekonomik, sosyal ve politik ortamda, modelin önemini anlamalarına yardımcı olmak (2018’de ikinci sırada).

Merkez, endüstri liderlerinin en acil kooperatif sorunlarının ne olduğunu düşündüklerini tanımlamak için 2016’da “En Büyük Kooperatif Sorunları” anketini başlattı. Geçmiş yıllarda, anketi kooperatiflerin faaliyette bulunduğu neredeyse her sektörü temsil eden, ülkenin hemen her tarafındaki 100 yönetim kurulu başkanına, yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere gönderdik. Bu yılın açık uçlu sorulardan oluşan anketine 30 cevap aldık ve bunları analiz ettikten sonra 20 ayrı kategoriye ayırdık. Aşağıdaki tablo 2019 anketinin sonuçlarını özetliyor.  Bu anketteki en tepedeki altı sorun hakkında bir tartışma Kooperatif Sorunları 2019 blog gönderimizde mevcut:

Yıldan Yıla Karşılaştırmalar

Merkez’in anketi, soruların açık uçlu doğası ve gerek görev (yönetim kurulu başkanı, yönetici, yönetim kurulu, akademisyen) gerek sektör temelli olsun coğrafi cevap oranlarının çeşitliliği nedeniyle yıldan yıla karşılaştırmalara pek müsait değil. Bununla beraber, 2019 anketi, sektörler ve görevler arasında oldukça dengeliydi. Quebec ve Doğu Kanada bakımından, önceki yıllarla karşılaştırıldığında ufak bir temsil eksikliği vardı. Aşağıdaki şekil, bunu unutmadan, 2018 ve 2019 anketlerinin cevaplarını karşılaştırıyor.

Önceden belirtildiği gibi, kooperatiflerin sosyal ekonomiye artan ilgi içinde kaybolduğu hakkında büyüyen bir endişe var gibi görünüyor. 2018 ve 2019 karşılaştırıldığında, en büyük altı sorun listesinde, paylaşım ekonomisi, farklılaşma ve kooperatif kimliğini koruma; üye sadakati/bağlılığı, yönetim ilişkileri ve teknolojinin yerini aldı. Yukarıdaki şeklin gösterdiği gibi, 2019’da kooperatifler arası işbirliği, finansmana erişim, kooperatif gelişimi ve gençlerin ilgisi hakkında daha az endişe dile getirildi.

Sonuç

2019 anketimizde, yanıt verenler özellikle sosyal ekonomi girişimlerini kooperatiflerden ayrı tutmaya odaklanan yeni politikalar dikkate alındığında, sektörün benzersiz kimliğini tanımlama, tarif etme ve sağlamlaştırma hakkında endişelendiklerini söylediler. Ayrıca değişen üye ihtiyaçlarına ve zorlu ekonomik şartlara çabuk cevap verme yeteneği de dâhil olmak üzere kendi modellerindeki zorlukların da farkındaydılar. Buna rağmen, aynı zamanda kooperatif yapısının, doğru kullanıldığında, bu zorluklara özgün bir biçimde uyum sağlama ve yanıt verme yeteneğiyle donatan büyük bir güç olduğunu da görüyorlardı. İlham verici bir şekilde, bunun anlamı –anketi yanıtlayanlardan birinin sözleriyle- “ herkesin yaratıp kullanabileceği kooperatifleri insanların ilk tercih olarak görmelerinde yardımcı olmaktır.”

En Büyük Kooperatif Sorunları hakkında bilgi için: 2018, 2017, 2016

Not: Saskatchewan Üniversitesi Kooperatif Çalışmaları Merkezi (Centre for the Study of Co-operatives) internet sayfasında yayımlanan haberden Murat Soysaraç tarafından çevrilmiştir. Erişim

Kategori(ler): Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.