Brezilya’da Kayıt Dışı Ekonomide Atık Toplayıcıların Hareketi

Geri dönüşüm zincirinde sürdürülebilir iş bağlantılarının kurulması, Brezilya’daki kayıt dışı ekonomide atık toplayıcılar için izlenen bir hayal olmuştur. 1990’ların başlarından beri atık toplayıcılar kendilerini kooperatiflere ve diğer dayanışma temelli derneklere organize ediyorlar. Bu kooperatifler, bir iş girişiminin, işçi mülkiyetinin, iç demokrasinin, işçi eğitiminin, doğrudan eylemin, politik özerkliğin ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin işbirlikçi ilkelerine dayalı olarak inşa edildiği sosyal girişimlerdir. Hem ekonomik hem de sosyal hedeflerin başarılması için çaba gösterirler.

https://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgss6ulYbcAhWQEVAKHdNqB20Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fwww.wiego.org%2Finformal-economy%2Foccupational-groups%2Fwaste-pickers&psig=AOvVaw0hqld9VeT05mNihG28-KTX&ust=1530818343699759

2000’li yılların başlarından beri, Brezilya atık toplayıcıları, geri dönüştürülebilen maddelerin satılması ve / veya toplu halde malzemelerin yarı-işlenmesi amacıyla “kırmızılar” (İngilizce ağlar) olarak adlandırılan ikinci düzey kooperatiflerde kendilerini örgütlemeye başladılar. Bu ağlar, hem teknik hem de yönetsel açıdan kapasite geliştirme fırsatları sağlar. 2001 yılında Brezilya’daki 1.200’den fazla kooperatif kuruluşu, Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcılar Ulusal Hareketini (MNCR) oluşturmak için bir araya geldi. Erişim

Kategori(ler): Haberler