Dayanışma ekonomisi büyümeye devam ediyor ve ekonomik dönüşüm amacını taşıyan küresel bir hareket olarak ilgi görüyor. Dayanışma ekonomisi uygulamalarının, birbirine bağlantılı bir sisteme nasıl entegre edilebileceği sorusu uzun zamandır soruluyordu. Bu kapsamda bölgesel, ulusal ve uluslararası ağlar kuruldu, pek çok toplantı ve çalışma yapıldı. Ancak dayanışma ekonomisi çoğunlukla birbirinden ayrı, küçük ve dağınık yapılar olarak kalmaya devam etti. Üç temel sorun varlığını korudu: Kamuoyunda farkındalık, dayanışma ekonomisi değer zincirinin geliştirilmesi ve kapasite inşası.

Bugün geldiğimiz noktada hareketin bir başka düzeye evrilmeye çalıştığını söyleyebiliriz.  Artık ‘Başka bir dünya mümkün!’ değil, ‘Başka bir dünya zaten mevcut!’ denilmekte ve ‘alternatif’ ekonomiler yerine ‘dönüştürücü’ ekonomiler tanımlaması tercih edilmekte. Hedef, yerel ve uluslararası hareketlerin birbirine yaklaşması; ‘birlikte akması’.

Dünya Dönüştürücü Ekonomiler Sosyal Forumu (WSFTE) işte bu gelişmelerin bir sonucu. 2019 ve 2020 için planlanmış toplantılar, tüm dünyadan hareketleri bir araya getirecek. 5 – 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Barcelona’da gerçekleştirilecek ilk toplantı dayanışma ekonomisi için oldukça önemli. İlk duyurudan bu yana Sosyal Ekonomi Blogu olarak Forumu yakından izliyoruz. Bu geniş kapsamlı ve iddialı hedeflerin ne kadarının gerçekleştirilebileceğini elbette zaman gösterecek. Ancak uygarlığımız uçurumun kenarındayken, bu çabalara kayıtsız kalmak ne mümkün. Dolayısıyla blogda dönüştürücü ekonomiler ile ilgili pek çok yazı okumaya şimdiden hazır olun!

Aşağıdaki çeviri WSFTE internet sayfasından ve Forumun amaçlarını özetliyor.

WSFTE Nedir?

Dünya Dönüştürücü Ekonomiler Sosyal Forumu (WSFTE), dönüştürücü ekonomi olarak adlandırdığımız alternatif ekonominin farklı yerel ve uluslararası hareketlerinin yakınsaması sürecidir.

Bu kampanya, dönüştürücü ekonomi projelerinin kamuoyunda görünürlüğünü ve tanınmasını sağlamanın yanı sıra, Bahia, Salvador’daki son Dünya Sosyal Forumu’nda XES, RIPESS ve REAS tarafından açıklandığı gibi, hegemonik kapitalist söylemi zorlamak için alternatif bir anlatı sunmayı hedefliyor.

Bu sürecin temel amacı, insanları ve çevreyi ekonominin merkezine koyma isteğini paylaşan sosyal hareketleri ve projeleri bir araya getirmek, istihraç [*] , büyüme, rekabet ve piyasaya dayalı bir ekonomiye son vermek ve birlikte çalışarak stratejik ittifaklar ve eylemler geliştiren ve pekiştiren işbirlikçi, dayanıklı toplumlar için mücadele etmektir.

Güç ve ayrıcalık dinamiğinin dönüştürücü ekonomilerde de bulunduğunun farkındayız ve bu nedenle bu sürece katılan bireylerin çeşitliliğini güvence altına alan yakın bir odak sağlamak istiyoruz.

WSFTE başka bir dünyanın çoktan var olduğunu savunan kapsayıcı bir küresel gündemi hep birlikte inşa etmek üzere var olan uygulamalar ve hâlihazırda devam eden yakınsama süreçleri arasındaki güçleri birleştirmeyi amaçlamaktadır!

Daha önceki Dünya Sosyal Forumlarının ruhuyla, ekonomi anlayışının daha insani biçimlerini güçlendiren kamu politikalarını geliştirmek amacıyla toplumsal halk hareketlerinin hedeflerini kamu hizmetlerine (her şeyden önce belediye ve bölgesel düzeyde) getirmek istiyoruz. Dönüştürücü ekonomiler alanında üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde yapılan çalışmaları kullanmaya başlamak istiyoruz. Bu amaçla, iki enine eksen (kamu politikaları ile eğitim ve araştırma) yerleştirilecek ve diğer eksenlerle birlikte çalışacaktır.

Bu süreci Barselona’da üstlenme kararı tesadüf değildir: Katalonya, sosyal mücadelelerin tanımladığı bir tarihle birlikte işbirlikçilik ve dayanışma ekonomisi için dünya çapında bir referans noktasıdır. Ülke bir kez daha, sosyal taahhüdü ve daha iyi bir dünya inşa etme arzusuyla dünya sahnesinde öne çıkacak.

WSFTE dört eksende organize ediliyor.

  • Agroekoloji ve Gıda Egemenliği Hareketi
  • Müşterekler: Çevresel, kentsel, dijital
  • Feminist Ekonomiler ve toplumsal cinsiyet perspektifi
  • Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi adil ticaret, kooperativizm ve etik bankacılık

Süreci objektif kılmayı öneriyoruz

Mevcut ekonomik sisteme ve kapitalist yatırıma gerçek bir dönüştürücü alternatifin inşasını ortak hedef olarak belirleyen tüm bu projelerin, hareketlerin ve ekonomiyi anlama yollarının hem yerel hem de uluslararası düzeyde yakınsaması sürecini başlatıyoruz.

Bu Forumu bir agora yapmak istiyoruz.

Kendimizi, uzman konuşma başkanları için bir vitrin etkinliğinin kutlanmasıyla sınırlamak istemiyoruz, bunun yerine ne tür bir ekonomi istediğimizi açıkça tartışmak istiyoruz. Ne de sadece “başka dünyanın mümkün olduğunu” iddia ve hayal etmek istemiyoruz, çünkü alternatifler yaratan sayısız projenin bir sonucu olarak zaten var olduğunu biliyoruz. Kendimizi görünür kılmak, bir araya gelmek ve sayıca büyümek için ortak stratejiler bulmak istiyoruz.

Sürdürülebilir bir sürece doğru çalışıyoruz

Hem yerel hem de uluslararası düzeyde 2020 Forumunun ötesinde bir sürekliliğe sahip olacak sürdürülebilir bir sürece doğru çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için, temelden inşa edildiğinden emin olmalı ve yakınsaklık ve dönüşüm alanları olarak sürdürülebilir yerel ve uluslararası yüz yüze ve sanal koordinasyon alanları yaratmalıyız.

Dönüştürücü ekonomileri bilinir kılmak

ve henüz bir parçası olmayan insanlara ulaşmak istiyoruz. Bu amaçla, Forum’un süreçle ilgili gelişmeleri yayabilecek ve büyümesini garanti altına alabilecek bağımsız, destekleyici medya kuruluşları ağına güvenebilmesinin önemine inanıyoruz.

[*] Metinde kullanılan ‘extraction’ sözcüğünün Türkçede ‘çıkarma’, ‘sökme’ ‘çekip çıkarma’, ‘istihraç’ gibi karşılıkları vardır. Doğal kaynaklar için örneğin madenlerin çekip çıkarılması anlamında kullanılmaktadır. WSFTE’nin ve genel olarak dayanışma ekonomisinin bakış açısını dikkate aldığımızda buradaki kullanımın doğal kaynaklar ile sınırlı olmadığından hareketle; genel kabul görmüş bir Türkçe karşılığı olmayan bu kavram için çeviride ‘istihraç’ karşılığı tercih edilmiştir.

Kategori(ler): Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.