Énostra, elektrik üretimi ve satışı yapan bir yenilenebilir enerji kooperatifidir. Üretimin tamamı yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Kooperatif, etik ilkeler çerçevesinde ve sürdürülebilir elektrik enerjisi kullanımını teşvik etmek üzere kâr amacı gütmeden çalışmakta yanı sıra İtalya’nın ilk yenilenebilir enerji kooperatifi olma özelliğini taşımaktadır.

Énostra, Bilimsel Teknik Komitesi’nden gelen öneri ve fikirlere uygun olarak, yenilenebilir enerji elektrik üretim tesislerinin çevresel sürdürülebilirliğini (yenilenebilir enerji her zaman sürdürülebilir değildir) ve kurumsal sosyal sorumluluğu (yasallık, şeffaflık, yönetişim, ağ ve toplum ilişkileri, fosil sektörüyle hiçbir ilişkisi olmama gibi) değerlendirmek için kendi politikasını geliştirmiştir.

Bu bağlamda, Énostra belirlenmiş kriterlere uygun elektrik enerjisini mümkün ise yerel topluluklarla bağlantılı üretim şirketlerinden ve topluluklardan satın almaktadır. Böylece ulusal enerji bileşiminde yenilenebilir kaynaklarının payının artmasını desteklemektedir.

Kooperatife katılım, toplam 50 € tutarında 2 hisse (her biri 25 € nominal değerde) almayı gerektirir. Bu tutar, ortağın kooperatiften ayrılması durumunda iade edilecek tutarı garanti eden bir mevduatı da temsil eder. Kooperatifin ortak sayısı, 2017 yılında 1.000 civarındayken Şubat 2020 tarihinde 5.903 kişiye ulaşmıştır.

Yol Haritası

Énostra, 2014 yılında Avrupa Birliği RESCoop 20-20-20 projesinden doğmuş ve 2015 yılında RESCoop’a üye olmuştur. Bugün, Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı tarafından finanse edilen ve enerji tasarrufu ve verimliliği için iyi uygulamaların geliştirilmesi ve paylaşılmasını amaçlayan RESCoop PLUS ile yola devam etmektedir.

İlkeler

Énostra üretim, tasarruf ve tüketim arasındaki çemberi kapatan ve fosil enerji kaynaklarından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi destekleyen, sürdürülebilir ve etik yenilenebilir elektrik enerjisi tedarikçisi olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiş bir kooperatiftir.

Karşılıklılık: Kooperatif modeli, dâhil olan herkese yaygın ve karşılıklı yararlar sağlar. Amaç üyelere -Tüzüğün temelinde yatan etik ve sürdürülebilirlik paradigmaları göz önünde bulundurularak- sürdürülebilir elektriği doğru fiyata, yani mümkün olan en iyi fiyata sağlamaktır.

Şeffaflık: Kooperatifin toplu çıkarlar çerçevesinde sorumlu ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi.

Sürdürülebilirlik: Fosil enerji kaynakları iklimi, çevreyi, sağlık, ekonomi ve toplumu ciddi şekilde etkiler. Kooperatifte sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına, enerji verimliliğine ve demokrasiye dayanan bir geleceğe inanılır.

Paylaşım: Énostra, oyunun kurallarını değiştiren bir piyasa operatörüdür. Sürdürülebilirlik ve ahlak kurallarına göre tesis ve işletmeleri seçerek paylaşım ekonomisinin tipik döngüsel modelini benimser.  Böylece, üretici-tüketici ve tüketici-üyeleri arasında bağ kurma görevini üstlenir.

Katılım: Hizmet sunumundan bilinçlendirme kampanyalarına kadar Énostra, enerji tedarik zincirindeki her konuya aktif olarak katılır.

Enerji Çözümleri

Énostra, elektrik üretim ve tedarikinin yanında talep edilmesi durumunda aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir.

Anahtar Teslim Çözümler: Fotovoltaik sistemler ve aküler, ısı pompası sistemleri, ısı jeneratörleri, bina-tesis sisteminin enerji yeterliliği, elektrikli arabalar için şarj istasyonları gibi anahtar teslim projeler gerçekleştirmektedir.

Danışmanlık Hizmetleri: Enerji teşhisi ve sertifikasyonu, tüketim ve yük eğrilerinin analizi, fotovoltaik sistem üretiminin izlenmesi, vergi indirimleri analizi, ısıl hesap uygulamaları, fizibilite çalışmaları gibi hizmetler sunulmaktadır.

Finansman ve Üretim Tesisleri

Hızla büyümekte olan Énostra’nın toplam aktifleri 2017 yılında 771.520 € iken bu değer 2018 yılında 4.239.712 €’ya ulaşmıştır. 2018 yılı sonunda, kooperatifin sahip olduğu fotovoltaik sistemlerin dökümü Tablo 1’de sunulmuştur. Üyelerine tedarik ettiği elektrik enerjisinin yaklaşık %18’i Énostra tarafından üretilmektedir.

Tablo 1. Fotovoltaik üretim tesisleri elektrik üretimleri

Yer Güç (kWp) Elektrik Üretimi (MWh/yıl)
Cuneo 254,96 260
Cuneo 44,65 42
Cuneo 19,92 19
Cuneo 50,63 55
Cuneo 30,38 28
Perugia 198,68 220
Perugia 47 52
Lecce 95,22 129
Lecce 95,22 124
Treviso 25,15 28
Bergamo 49,22 49
Ravenna 40,25 46
Ravenna 70,875 78
Ravenna 75,6 80
Vicenza 10,6 9
Parma 14 16
Parma 99 105
Foggia 50 63
Cremona 551 530
Reggio Emilia 19,97 20

Wp: güneş panellerinin test koşullarındaki maksimum gücüdür.

Lecce – 95,22 KWp Fotovoltaik Sistemi

Kurumsal Ortaklıklar

Énostra yenilenebilir enerji kooperatifinde eşitlik ilkesi ile ekip oluşturma ve birlikte hareket etme bilinci vardır. Ortak hedefler belirlemek, bir ağın parçası olmak, fikir ve beceri alışverişinde bulunmak ve daha katılımcı bir yaklaşımı benimsemek önemsenir dahası yaşama geçirilir. Bu kapsamda kooperatin kurduğu sayıları 16’ya ulaşmış ortaklıklar dikkat çekicidir. Banca Etica, Radyo Popolare, Legambiente, Cooperativa Agricola-IRIS, Greenpeace-İtalya, Terra Nuova, Altra Economia, Comuni Virtuosi, Campi Aperti, Clima italiana Coalizione, CO-energia, Legacoop, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Italia che Cambia ortak çalışma yapılan kurumlardan bazılarıdır. İşbirliği yapılan kurum ve inisiyatiflerin (banka, radyo, yayınevi, çevre derneği, iklim değişikliğine karşı insiyatifler) çeşitliliği kooperatifin enerji sorununa bütünsel yaklaşımının ve benimsemiş olduğu ilkelerin bir yansımasıdır.

Not: Yazının hazırlanmasında, Énostra yenilenebilir enerji kooperatifi web sayfasından ve Énostra yenilenebilir enerji kooperatifi yetkilisi Costanza Boggiano Pico, tarafından sağlanan (Énostra Profilo, 2020 ve Énostra Tanıtımı, 2020) kaynaklardan yararlanılmıştır.

Kategori(ler): Uygulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.