Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı

“Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı” 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Yeni Kooperatifçilik Stratejik…

0