Elektrizitätswerke Schönau (EWS) yenilenebilir enerji kooperatifinin kökeni nükleer karşıtı harekete dayanır. Çernobil felaketinden sonra, Almanya’nın küçük Schönau kasabasındaki endişeli vatandaşlar bir araya gelerek 1994 yılında “nükleersiz gelecek için ebeveynler” adlı bir eylem grubu oluşturdular (Bohnerth, 2015).  Aktivist grup  zaman içinde kooperatife evrilmiş ve 18 Eylül 2009 tarihinde bugünkü EWS eG’nin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

%100 yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan EWS’nin, 2018 yılı sonu itibariyle, 8.277 ortağı, 184.033 müşterisi ve 100’den fazla çalışanı vardır. Kooperatif aktiflerinin toplamı 60 Milyon €’yu aşmaktadır. RESCoop üyesi olan EWS, iştirakleri ve bağlı şirketleri ile merkeziyetçilikten uzak enerji kullanımına ve yenilenebilir enerjilere dayalı eksiksiz ve verimli bir enerji tedarikine kendini adamıştır. Faaliyetlerinin temel taşını sivil katılım ve girişimcilik oluşturur.

Ortaklık

EWS’ye ortak olabilmek için her biri 100 €’luk en az 5 pay satın almak zorundur. Maksimum yatırım 10.000 € ile sınırlandırılmıştır. Maksimum katkı değeri, kooperatifin büyük bir kısmına sahip olan birkaç ortağa bağımlılığı önlemek için bir önlem olarak kullanılmaktadır. Tüm ortaklar gerçek kişilerdir. Amaç, mümkün olduğunca çok kişiye kooperatife katılma fırsatı vermektir. Bu amaca uygun olarak, küçük yatırımları olan çok sayıda ortağa karşılık, az sayıda büyük yatırımı olan ortak bulunmaktadır. Kooperatif şu anda yeterli öz kaynağa sahip olduğundan, ortak başına daha fazla pay alımı sınırlıdır.

Yönetim

Genel kurul yıllık olarak toplanarak yönetim ve gelecekteki projeler gibi konularda kararlar alır. Ayrıca, genel kurul, denetim ve yönetim kurulunun faaliyetlerini onaylamak zorundadır. Yönetim kurulu 4, denetleme kuruluysa 6 üyeden oluşur. Denetleme kurulu genel kurul tarafından seçilir ve yönetim kurulu üyelerini seçer. Tüm kurullarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Kooperatifin Yapısı

EWS, sahip olduğu 4 iştirake ek olarak 3 şirketin % 20’sinden fazlasını elinde bulundurmaktadır. Bağlı şirketlerine muhasebe ve bileşim hizmetleri gibi merkezi işlevler sağlar ve kendisine bağlı ortaklarına bina yönetimi ve araç filosu gibi hizmetleri de sunar.

İştirakler

EWS Netze GmbH: Schönau ve çevresindeki 8 belediyenin elektrik şebekeleri işletiyor ve güçlendiriyor. EWS bu grubun %100’üne sahiptir.

EWS Vertriebs GmbH: Almanya’nın en büyük bağımsız yeşil elektrik sağlayıcılarından biridir. Ayrıca elektrik ve gaz satışı, enerji alımı ve ölçüm noktası faturalandırması alanlarında ülke çapında hizmetler sunmaktadır. EWS bu grubun %100’üne sahiptir.

EWS Energie GmbH: Güneş enerjisi, kombine ısı, güç ve rüzgâr türbin projeleri planlar, inşa eder ve işletir. Belediyeler için enerji yenileme projeleri geliştirir. EWS bu grubun %100’üne sahiptir.

EWS Windpark Rohrenkopf GmbH: Rüzgâr santralları kurulumu yapan şirket Kara Orman’da Gersbach yakınlarında 5 rüzgâr türbini kurulumunu gerçekleştirmiştir. EWS bu grubun %96’sına sahiptir.

Ortaklıklar

Energieversorgung Titisee-Neustadt GmbH : Enerji tedarik şebekeleri kurar ve işletir, enerji sektöründe hizmet sağlar ve son tüketicilere, işletmelere ve sanayiye elektrik ve gaz satar. EWS bu grubun %30’una sahiptir.

Stadtwerke Stuttgart Vertriebsgesellschaft GmbH: Müşterilerine iklim dostu enerji sağlar ve tavsiyeler de dahil olmak üzere enerji ile ilgili hizmetler sunar. EWS bu grubun %40’na sahiptir.

Kraftwerk Köhlgartenwiese GmbH: Enerji, ısı temini ve telekomünikasyon ağlarını işletmektedir. Enerji endüstrisi hizmetleri EWS Grubu tarafından verilmektedir. EWS bu grubun %30’una sahiptir.

Burada belirtilenler dışında kooperatifin sürdürülebilir kurumsal odaklı çok sayıda kooperatif ve sivil toplum kuruluşunda %20’nin altında katılımı mevcuttur.

Rohrenkopf Rüzgâr Çiftiği -15.000 kW

Enerji Üretimi

Kooperatif, Almanya genelinde rüzgâr, fotovoltaik, biyokütle gibi yenilenebilir enerjiler kaynaklarının kullanıldığı elektrik ve ısı üretim tesislerine yatırım yapıyor. 2018 yılı sonunda, enerji üretim portföyü Tablo 1’de verilmiştir (Yıllık Rapor, 2018). Rohrenkopf Rüzgâr Çiftliği, her bir türbinin kurulu gücü 3 MW olan 5 adet türbinden oluşmaktadır. EWS, kendi fotovoltaik sistemlerine yatırım yapmaktadır. Schönau’dan başlayan fotovoltaik sistem  kurulumları giderek genişlemiş ve toplam kurulu güç 8 MWp’ı aşmıştır. İşletilen fotovoltaik sistemler Tablo 2’de listelenmiştir.

Tablo 1. Enerji Üretim Portföyü (2018)

Kaynak Tesis Sayısı Elektrik Kurulu Güç (kW) Isı Kurulu Güç (kW) Elektrik Üretimi (MWh) Isı üretimi (MWh)
Rüzgâr 5 15000 32079
Fotovoltaik 23 8135 8574
Birleşik Isı ve Güç Sistemleri 22 1131 1968 5622 9177
Biyokütle 11 5700 13316
Pelet Tesisi 1 2 1 6.3 2.9
Toplam   24268 7669 46281.3 22495.9
Rheinfelden Güneş Tarlası 2.999,5 kWp

Tablo 2. Fotovoltaik sistemlerin dağılımı

Yer Güç (kWp)
Rheinfelden 2999.5
Bretten 189.12
Bötzingen 274.56
Schönau 28.56
Schönau 33.75
İhringen 29.75
Dornstadt 1118.0
Bahlingen 29.64
Naundorf 670.32
Lenzkirch 59.85
Engen 151.92
Wermsdorf 983.20
Schönau 21.60
Schönau 6.0
Herdwangen 305.78
Lorsch 1101.24
Deckenpfronn 48.61
Freiburg 11.06
Schönau 6.9

 

Kategori(ler): Uygulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.