ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYESİ

Bu blog, birkaç iktisatçının sosyal ve dayanışma ekonomisi hakkındaki bilgi merakı yüzünden ortaya çıktı. Alana dair Türkçe kitapların ve diğer yayınların sayısı çok az, internette de durum pek farklı değil. Yaptığımız araştırmalarda internet ortamındaki Türkçe kaynakların kısıtlı olduğunu gördük. Açıkçası bunlar bize yetmedi. Dünyada sosyal ve dayanışma ekonomisine ilişkin yayınlar, araştırma ve projeler her gün çoğalırken burada da ‘bir şeyler yapılabilir’ düşüncesi sonunda bizi bir blog oluşturmaya doğru götürdü. Türkiye’deki okuyucuya, dünya pratiğini iyi örnekler üzerinden tanıtmanın, farkındalık yaratma ve ilham verme anlamında önemli olduğunu düşünüyoruz.

AMAÇ VE KAPSAM

Amacımız, sosyal ve dayanışma ekonomisi konularında teori, pratik ve politika boyutlarındaki gelişmeleri mümkün olduğunca izleyerek bu konularda bilgi iletmek ve fikir paylaşmak. Bu çerçevede nihai amacımız, dünyada sosyal ve dayanışma ekonomisi alanlarındaki gelişmelerin, ortaya çıkan zorluklar ve çözüm pratiklerinin topluca aynı yerden takip edebileceği, konu ile ilgilenenlerin birbirleriyle görüş alışverişi yapabilecekleri bir platform oluşturulmasına katkıda bulunmak. Sosyal Ekonomi’nin seslenmek istediği topluluk kapsamında, iktisat ve diğer disiplinlerden araştırmacılar, politika yapıcılar ve bu alanda girişim başlatmak ya da geliştirmek ile ilgilenenler bulunuyor. Blogun ana eksenini doğal olarak sosyal ve dayanışma ekonomisi ve alanın en önemli kurumu olan kooperatifler oluşturuyor. Ayrıca, ekonomik ve sosyal sistemlerin dönüşümü odağında sürdürülebilir yaşamın nasıl inşa edilebileceği sorusu etrafındaki içeriklere de yer veriyoruz. Bu doğrultuda makaleler, görüş yazıları, çeviriler, söyleşiler, işbirliği ve kolektif çalışma öyküleri yayınlıyor; zaman zaman saha deneyimine sahip yazarları konuk ediyoruz.

SOSYAL EKONOMİ BASIN KİTİ

Aylin Çiğdem Köne; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde profesör olarak çalışan bir iktisatçıyım. Doktoramı Marmara Üniversitesinde kalkınma iktisadı alanında yaptım. Akademik çalışmalarım, ekonominin doğal çevre ve toplum üzerindeki etkilerini kapsıyor ve sürdürülebilirliğin ölçülmesi ve değerlendirilmesine odaklanıyor. Baskın iktisat paradigmasının insan, toplum ve doğa bilimlerinden böylesine uzak olmasının kabul edilemez olduğunu düşüncesiyle alternatif ekonomileri araştırmaya yöneldiğimde, sosyal ve dayanışma ekonomisi ile karşılaştım. Bir sosyal bilimci olarak kayıtsız kalamayacağım bu alandaki bilgi birikimine internetin sağladığı özgürlük ve paylaşım olasılıklarını kullanarak katkıda bulunmak istiyorum.

Tayfun Büke; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde profesör olarak çalışıyorum. Lisans derecemi ODTÜ Fizik Bölümü’nden, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerimi İTÜ Nükleer Enerji Enstitüsü’nden aldım. Enerji üretim tesislerinin çevresel etkileri, sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketimi konularında çalışıyorum. Son zamanlarda, araştırmalarım enerji kooperatiflerine doğru yöneldi. Bu kooperatiflerin yenilikçi, çevreci, bağımsız ve toplumsal dayanışmaya dayanan yapısı gerçekten dikkate değer. Blog aracılığıyla sosyal ve dayanışma ekonomisinin bilgi birikimine enerji kooperatifleri bağlamında katkıda bulunmaya çalışıyorum.

Merhaba, ben Özgür Karataş. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde iktisat lisans eğitimimi 2016 yılında tamamladım. Mezun olduktan hemen sonra özel sektörde farklı alanlarda çalıştım. Şu an Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, iktisat bölümü yüksek lisans öğrencisiyim.

Çiğdem hocamı fakültede kendisinden aldığım faydalı dersler sayesinde tanıdım, kendisi böyle bir projeden bahsedince hemen dahil olmak istedim. Projenin bir parçası olmak şahsımı bu alanda geliştirebilmek için büyük fırsat yarattı.

Sosyal ekonomi ve kooperatifçilik hakkında Türkçe kaynakların yetersiz olması projeyi daha değerli kılmaktadır. İnternet’in gücünü kullanarak büyük bir kitleye erişebileceğimize inanıyorum.

Merhaba, ben Murat Soysaraç. 2019’dan beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde okuyorum. Yabancı diller ve insani bilimler ile ilgileniyorum. Paylaşım ekonomisi alanını ve alternatif ekonomik modellerin nasıl küresel sorunlara karşı insanları birleştirebileceğini özellikle takip ediyorum. Sosyal Ekonomi blogundan başka, Sınır Tanımayan Çevirmenler gibi gruplar için de gönüllü çeviri yapıyorum. Hedeflerim arasında ekonomi okuryazarlığımı ilerletme ve yeni diller öğrenme var.

Merhaba ben Barış Soysaraç. Bilkent Üniversitesinde dört sene fizik okuduktan sonra 2019 güzünde, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi bölümüne geçtim.  Matematiğe olan sevgim sebebiyle, ailemin de etkisiyle ekonomi türlerini araştırmaya başladım. Sürdürülebilirlik ve insancıllık gibi odaklarıyla sosyal ve dayanışma ekonomisi beni çok etkiledi. 

Hem çevremiz, hem de kendimiz için şu ankinden daha iyi bir düzen getirebileceğimize inandığım için, Sosyal Ekonomi blogu aracılığıyla bu konudaki farkındalığı arttırmayı ve batıl korkuları gidermeyi umuyorum. 

Merhaba ben Sibel Can Kamber Türk. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde İktisat bölümünde doktora öğrencisiyim. Lisans ve yüksek lisansımı da yine aynı üniversitede iktisat bölümünde tamamladım. Davranışsal iktisada olan merakım sayesinde karşılaştığım ve önemsediğim güven, işbirliği, mutluluk ve sürdürülebilirlik konularının sosyal ekonominin de bir parçası olduğunu görmenin heyecanı ile bana bu farkındalığı sağlayan oluşumun bir parçası olduğum için mutluyum.