Kitaplar

  Aykaç, A. (2018). Dayanışma Ekonomileri: Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar. İstanbul: Metis Yayınları.    Çatak, A. (2017). İşçi Kooperatifleri Girişimciler…

0