Toplumsal Yeniden Üretim Perspektifi

COVID-19 krizini toplumsal yeniden üretim perspektifinden analiz eden yazıda kriz sonrası dünyanın merkezinde bakıma dayalı bir ekonominin olması ve bakım…

0

Neden Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri?

“Neden yenilenebilir enerji kooperatifleri” sorusunu yanıtlarken başlangıç noktası, kooperatifçilik iş modelinin üstünlükleri olmalıdır. Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri (YEK) işbirlikçi iş modelleriyle…

0

Türkiye'de Hava Kirletici Emisyonlar

CO2 eşdeğeri, kükürt oksitler (SOx), azot oksitler (NOx), amonyak (NH3), metan dışı organik uçucu bileşikler (MNVOC) ve partikül madde (PM10) gibi hava kirleticiler küresel ısınma, asit yağmurları, troposferik ozon ve…Devamını Oku →