Eşitsizlik Krizi

Sosyal ve dayanışma ekonomisine yönelik son yıllarda giderek artan ilgiyi hangi nedenlere bağlayabiliriz? Uygulama, politika ve akademi alanlarında sosyal ve…

1

Yenilik ve Kooperatifler

Kooperatifler kâr amaçlı örgütlenmeler olmasa da sürdürülebilir girişimler olmaları, bulundukları piyasalarda rekabet gücüne sahip olmalarına bağlıdır. Rekabet mücadelesinin en kritik…

0

Kooperatifler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri – 1

“Günümüzde bilim ve politika alanında en çok atıf yapılan kavramlardan biri, kuşkusuz sürdürülebilirliktir. Brundtland Raporu olarak da adlandırılan Ortak Geleceğimiz raporunun (WCED, 1987) yayınlanmasından sonra kavram öylesine popülerlik kazanmıştır ki artık neredeyse her konunun başına sürdürülebilirlik kelimesinin eklenmesi…Devamını Oku →

Türkiye'de Kadın Kooperatifleri

Bu yazı, Türkiye’de kadın kooperatifleri için mevcut duruma genel bir bakış niteliğinde. Konu kadınlar olunca Türkiye’deki cinsiyet eşitsizliğini hatırlatarak yazıya…

1

Mondragon Kooperatif Grubu - Yönetişim

Adil Süreçler ve Usul Adaleti Bakımından Gözlemler Mondragon Grubu’na (MC) ilişkin yazılar daha önce bu blogda yayımlanmıştı. Bu yazılar (Şencan, 2018a, 2018b),…

0

Kooperatiflerin Şirketlerden Farkı

Kooperatifler konusu yönünden şirketlerle benzerlik gösteren ancak mülkiyet, amaç ve işleyiş açısından oldukça farklı olan kurumlardır. Kooperatiflerin sahibi kimdir? Şirketler…

0