Sosyal ekonomi ve dayanışma ekonomisi kapsamındaki Türkçe kitap listesi düzenli olarak güncellenmektedir.

Aykaç, Aslıhan (2018). Dayanışma Ekonomileri: Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar. İstanbul: Metis Yayınları.
Aysu, Abdullah (2019). Kooperatifler: Yemek Yemek Politik Bir İştir. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
Bakım Kolektifi (2021). Bakım Manifestosu: Karşılıklı Bağımlılık Politikası. Çev. Gülnur Acar Savran. Ankara: Dipnot Yayınları.

Baş, Kubilay ve Yıldırım, Emel (2018). Sürdürülebilir Büyüme İçin Enerji ve Kooperatifler. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınevi.

BBOM Derneği (2022). Sosyokrasi Kitapçığı. Erişim
Berberoğlu Yenipınar, Filiz (2019). Kooperatif Davaları. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Bregman, Rutger (2022). Çoğu İnsan İyidir – Yeni Bir İnsanlık Tarihi. Çev. Gül Özlen. İstanbul: Mundi Kitap.
Çatak, Ayşen (2017). İşçi Kooperatifleri Girişimciler için Model Önerisi. İstanbul: Cinius Yayınları.
Çelenk, Hakan ve Sungur, Yusuf (2019). Kooperatifler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Çıkın, Ayhan (2016). Bir Başkadır Kooperatifçilik. İzmir: S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği.
Denizalp, Hülya (2009). Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik Rehberi. Genişletilmiş 2. baskı. Ankara: Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM). Erişim
Durmaz Ayanoğlu, Gülsüm Gözde (2018). Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Alternatif Bir Model-Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri. İstanbul: Cinius Yayınevi.
 

Eisenstein, Charles (2012). Kutsal Ekonomi. İstanbul: Okuyan Us Yayınları

Geray, Cevat (2014). Kooperatifçilik. Ankara: Nika Yayınevi.
Gibson-Graham, J.K. (2010). (Bildiğimiz) Kapitalizmin Sonu: Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi. Çev. Zeynep Gambetti. İstanbul: Metis Yayınları.
Güven, Sami (1997). Kooperatifçilik Politikası. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
Güztoklusu, Y. Murat (2023). Uygarlık Yolunda İmece: Kooperatifçilik ve Halk Sektörü Üzerine Araştırmalar. 2. baskı. Ankara: Barış Kitap.
 

Hasgüler, Mehmet (1996). Kıbrıs’ta Kooperatifçilik ve Tüketim Kooperatifleri Uygulaması. Kıbrıs: Galeri Kültür Yayınları.

Hickel, Jason (2021). Çoğu Zarar Azı Karar – Dünyayı Küçülme Kurtaracak. Çev. Deniz Keskin. İstanbul: Metis Yayınları.
Işıl, Özlem Saadet ve Değirmenci, Selma (Derleyenler). (2020). Yaşamı Örgütleyen Deneyimler – Kadınlar Dayanışma Ekonomilerini ve Kooperatifleri Tartışıyor. İstanbul: Notabene Yayınları.
İleri, Suphi Nuri. (2023). Kooperatifçilik. Ankara: Dorlion Yayınevi
İzmir Köy-Koop Birliği. (2023). Kooperatif Şirketler.
Jackson, Tim. (2021). Büyümesiz Refah: Sonlu Bir Gezegene Yönelik İktisat. Çev. Alpogan Sabri Erdoğan. İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.
Koch-Gonzalez, Jerry ve Rau, Ted. J. (2023). Sosyokrasi. Çev. Şule Erdal. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
Koç, Hakan (2001). Kooperatifçilik Bilgileri. Ankara: Nobel Yayınevi.
Köne, Aylin Çiğdem, Şahin, Çağatay E., Öngel, F. Serkan, Yıldırım, Uygar D. ve Yıldırım M. Cevat. (2024). Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifler.
Kuzu, Mehmet (2020). Sokaklar Bizim: Bir Takım Kooperatif Düşünceler. İzmir: Biz Kitap Yayınları.

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) (2023). Sosyal Girişimler için Sosyal Etki Ölçümü ve Yönetimi Standartları. KUSIF Yayınları. Erişim

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) (2015). Sosyal Etki Ölçümlemesi KUSIF 4 Adım Yaklaşımı. KUSIF Yayınları. Erişim
Mollaoğlu, Yusuf (2021). Kooperatiflerin Hukuki Niteliği. Ankara: Yetkin Yayınları.
 Mülâyim, Ziya Gökalp (2022). Atatürk ve Kooperatifçilik: Yeni Bir İnceleme – Yorum – Değerlendirme – Yazılar. Ankara: Yetkin Yayınları.
Mülâyim, Ziya Gökalp (2019). Kooperatifçilik (8. baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.
Mülâyim, Ziya Gökalp (2006). Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik. Ankara: Yetkin Yayınları.
Nizam, Derya (2021). Yeni Nesil Kooperatifler: Topluluk, Aidiyet ve Yer Temellilik. İstanbul: Oğlak Yayınları.
Özdemir, Gülen (2016). Kooperatifçilik. Ankara: Nobel Yayınevi.
Öngel, F. Serkan ve Yıldırım, Uygar D. (Derleyenler). (2019). Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler. İstanbul: Notabene Yayınları.
Özmen, Remzi (2019). Kooperatifler Kanunu 2019. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Polat, Hüseyin (2017). Yeniden Yorumlanan Değerler ve İlkeler Işığında Yarının İşletmesi Kooperatif. Ankara: Orkide Matbaası.
Raworth, Kate (2019). Simit Ekonomisi: 21.Yüzyıl İktisatçısı Gibi Düşünmenin Yedi Yolu. İstanbul: Tellekt Yayınevi.
Rehber, Erkan (2011). Kooperatifçilik. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
Rosenberg, Marshall B. (2021). Şiddetsiz İletişim, Bir Yaşam Dili (24. basım). Çev. Gizem Alav Şapçı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Şahin, Çağatay Edgücan (Derleyen) (2021). 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarım ve Kooperatifler – Teori, Pratik, Vizyon. İstanbul: Notabene Yayınları.
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (2020). 100 Soruda Kooperatifçilik. Ankara. Erişim
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü (2023). Kooperatifçilik Eğitim Kitabı. Ankara. Erişim
Tomasello, Michael (2019). Neden Ortaklıklar Kurarız? Çev. Bahar Tunçgenç. İstanbul: Alfa Yayınları.
Toprak, Duygu ve Ertaş, Hülya (Ed.). (2020). Ortaklaşa: Kenti Müşterekleştirmek. Ankara. Erişim
Türk Kooperatifçilik Kurumu (2017). 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Bildiriler Kitabı. Erişim
Üstün, Yusuf ve Hak, İsmail (2020). Kooperatiflerin Vergisel Boyutu. İstanbul: İSMMMO. Erişim
Üstün, Yusuf ve Aydın, Muhittin (2021). Kooperatifler Hukuku (3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Üstün, Yusuf ve Yüksel, Şakir Engin (2023). Kooperatifçilik Bilgisi, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Eflatun Matbaacılık Yayıncılık.
Üstün, Yusuf, Uzun Emrah ve Aydoğdu, Mehmet (2024). Kooperatiflerin Dış Denetimi ve Dış Denetimde Raporlama. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası.
Yıldırım, Uygar D. ve Öngel, F. Serkan (Derleyenler). (2021). Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya – Tartışmalar, Deneyimler. İstanbul: Notabene Yayınları.
Yıldırır Kocabaş, Özlem (2010). Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Düşüncesinin Gelişimi. İstanbul: Libra Kitap.
Yörük, Reşat (2022). Selçuk Bey – Bir Hayalin Peşinden. İzmir: Varyant Yayıncılık.
Yörük, Reşat (2021). Mustafa Kemal’in Çiftçileriyiz – Tarımda Kurtuluş Reçetesi: Tire Süt Kooperatifi Modeli. İzmir: Varyant Yayıncılık.
Kategori(ler): Kitaplar

Bir yorum

Kitap Listesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.