Sosyal ekonomi ve dayanışma ekonomisi kapsamındaki Türkçe kitap listesi düzenli olarak güncellenmektedir.

Aykaç, Aslıhan (2018). Dayanışma Ekonomileri: Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar. İstanbul: Metis Yayınları.
Aysu, Abdullah (2019). Kooperatifler: Yemek Yemek Politik Bir İştir. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
Bakım Kolektifi (2021). Bakım Manifestosu: Karşılıklı Bağımlılık Politikası. Çev. Gülnur Acar Savran. Ankara: Dipnot Yayınları.

Baş, Kubilay ve Yıldırım, Emel (2018). Sürdürülebilir Büyüme İçin Enerji ve Kooperatifler. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınevi.

Berberoğlu Yenipınar, Filiz (2019). Kooperatif Davaları. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Bregman, Rutger (2022). Çoğu İnsan İyidir – Yeni Bir İnsanlık Tarihi. Çev. Gül Özlen. İstanbul: Mundi Kitap.
Çatak, Ayşen (2017). İşçi Kooperatifleri Girişimciler için Model Önerisi. İstanbul: Cinius Yayınları.
Çelenk, Hakan ve Sungur, Yusuf (2019). Kooperatifler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Çıkın, Ayhan (2016). Bir Başkadır Kooperatifçilik. İzmir: S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği.
Durmaz Ayanoğlu, Gülsüm Gözde (2018). Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Alternatif Bir Model-Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri. İstanbul: Cinius Yayınevi.
 

Eisenstein, Charles (2012). Kutsal Ekonomi. İstanbul: Okuyan Us Yayınları

Geray, Cevat (2014). Kooperatifçilik. Ankara: Nika Yayınevi.
Gibson-Graham, J.K. (2010). (Bildiğimiz) Kapitalizmin Sonu: Siyasal İktisadın Feminist Eleştirisi. Çev. Zeynep Gambetti. İstanbul: Metis Yayınları.
Güven, Sami (1997). Kooperatifçilik Politikası. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
 

Hasgüler, Mehmet (1996). Kıbrıs’ta Kooperatifçilik ve Tüketim Kooperatifleri Uygulaması. Kıbrıs: Galeri Kültür Yayınları.

Hickel, Jason (2021). Çoğu Zarar Azı Karar – Dünyayı Küçülme Kurtaracak. Çev. Deniz Keskin. İstanbul: Metis Yayınları.
Işıl, Özlem Saadet ve Değirmenci, Selma (Derleyenler). (2020). Yaşamı Örgütleyen Deneyimler – Kadınlar Dayanışma Ekonomilerini ve Kooperatifleri Tartışıyor. İstanbul: Notabene Yayınları.
Jackson, Tim. (2021). Büyümesiz Refah: Sonlu Bir Gezegene Yönelik İktisat. Çev. Alpogan Sabri Erdoğan. İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.
Koç, Hakan (2001). Kooperatifçilik Bilgileri. Ankara: Nobel Yayınevi.
Kuzu, Mehmet (2020). Sokaklar Bizim: Bir Takım Kooperatif Düşünceler. İzmir: Biz Kitap Yayınları.
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) (2015). Sosyal Etki Ölçümlemesi KUSIF 4 Adım Yaklaşımı. KUSIF Yayınları. Erişim
Mollaoğlu, Yusuf (2021). Kooperatiflerin Hukuki Niteliği. Ankara: Yetkin Yayınları.
 Mülâyim, Ziya Gökalp (2022). Atatürk ve Kooperatifçilik: Yeni Bir İnceleme – Yorum – Değerlendirme – Yazılar. Ankara: Yetkin Yayınları.
Mülâyim, Ziya Gökalp (2019). Kooperatifçilik (8. baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.
Mülâyim, Ziya Gökalp (2006). Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik. Ankara: Yetkin Yayınları.
Nizam, Derya (2021). Yeni Nesil Kooperatifler: Topluluk, Aidiyet ve Yer Temellilik. İstanbul: Oğlak Yayınları.
Özdemir, Gülen (2016). Kooperatifçilik. Ankara: Nobel Yayınevi.
Öngel, F. Serkan ve Yıldırım, Uygar D. (Derleyenler). (2019). Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler. İstanbul: Notabene Yayınları.
Özmen, Remzi (2019). Kooperatifler Kanunu 2019. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Polat, Hüseyin (2017). Yeniden Yorumlanan Değerler ve İlkeler Işığında Yarının İşletmesi Kooperatif. Ankara: Orkide Matbaası.
Raworth, Kate (2019). Simit Ekonomisi: 21.Yüzyıl İktisatçısı Gibi Düşünmenin Yedi Yolu. İstanbul: Tellekt Yayınevi.
Rehber, Erkan (2011). Kooperatifçilik. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
Rosenberg, Marshall B. (2021). Şiddetsiz İletişim, Bir Yaşam Dili (24. basım). Çev. Gizem Alav Şapçı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Şahin, Çağatay Edgücan (Derleyen) (2021). 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarım ve Kooperatifler – Teori, Pratik, Vizyon. İstanbul: Notabene Yayınları.
Tomasello, Michael (2019). Neden Ortaklıklar Kurarız? Çev. Bahar Tunçgenç. İstanbul: Alfa Yayınları.
Toprak, Duygu ve Ertaş, Hülya (Ed.). (2020). Ortaklaşa: Kenti Müşterekleştirmek. Ankara. Erişim
Türk Kooperatifçilik Kurumu (2017). 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Bildiriler Kitabı. Erişim
Üstün, Yusuf ve Hak, İsmail (2020). Kooperatiflerin Vergisel Boyutu. İstanbul: İSMMMO. Erişim
Üstün, Yusuf ve Aydın, Muhittin (2021). Kooperatifler Hukuku (3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırım, Uygar D. ve Öngel, F. Serkan (Derleyenler). (2021). Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya – Tartışmalar, Deneyimler. İstanbul: Notabene Yayınları.
Yıldırır Kocabaş, Özlem (2010). Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Düşüncesinin Gelişimi. İstanbul: Libra Kitap.
Yörük, Reşat (2022). Selçuk Bey – Bir Hayalin Peşinden. İzmir: Varyant Yayıncılık.
Yörük, Reşat (2021). Mustafa Kemal’in Çiftçileriyiz – Tarımda Kurtuluş Reçetesi: Tire Süt Kooperatifi Modeli. İzmir: Varyant Yayıncılık.
Kategori(ler): Kitaplar

Bir yorum

Kitap Listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.