Kooperatiflerin ve kredi birliklerinin doğrudan, dolaylı ve uyarılmış ekonomik etkilerini ölçen yeni bir araştırmaya göre, Kanada kooperatif sektörü, ülke ekonomisinin %3,4’ünü ve istihdamın %3,6’sını temsil ediyor.

2015 verilerini kullanan ekonomik etki analizi, gayri safi yurtiçi hasılayı (GSYH), tam gün çalışma eşdeğeri cinsinden yaratılan iş sayısını, ödenen ücretleri ve vergileri dikkate almıştır. Çalışmada, yalnızca yıllık anketlerini bir devlet dairesi olan İnovasyon, Bilim ve Kanada Ekonomik Kalkınma (Innovation, Science and Economic Development Canada)’ya sunmuş olan kooperatiflerin verileri kullanılmıştır.

Araştırma, Kanada’da kooperatif sektörünün katma değerinin yıllık 61,2 milyar Dolar (36,98 milyar Sterlin) olduğunu ve 2010’dan bu yana %12’lik bir büyüme gerçekleştirdiğini göstermektedir. Ayrıca sektör hane halkı gelirine 34,3 milyar Dolar eklemiş ve bu miktar 2010 yılından bu yana %4,6 artmıştır. Beş yılda devlete ödenen vergiler %11,1 oranında artarak yaklaşık 13 milyar Dolar (7,85 milyar Sterlin) olmuştur.

Kooperatifler Kanada ekonomisinin %3,4’ünü oluşturuyor.

Verilerin toplandığı dönemde kooperatiflerin 31,8 milyon ortağı ve 2010 yılına kıyasla %2,4 artışla birlikte 182.263 tam zamanlı çalışanı vardı. Sektör, Kanada’da rapor edilen 5.730 kooperatifi kapsamaktadır, 2010’a göre %5,9’luk bir düşüş söz konusudur.  Bu kooperatiflerin ve kredi birliklerinin faaliyetlerinin iş hacmi 85,9 milyar Dolar, aktifleri 503,2 milyar Dolar (304,05 milyar Sterlin) düzeyindedir ve 2010’daki düzeylerine göre sırasıyla %20,9 ve %42,5 artmıştır.

Raporda ayrıca ekonominin belirli sektörleri de incelenmiştir. Finansal kooperatifler açısından, kredi birliklerinin sayısı 2010 yılında 877 iken 2015’te %25,9’lık azalma ile 650’ye düşmüştür. Rapor, bu azalmayı sektördeki birleşmelere bağlamaktadır.

Sigorta sektöründe, özellikle karşılıklı sigorta sektöründe bazı  karşılıklı sigorta şirketleri sermaye şirketine dönüşmüştür; bu nedenle, kooperatif ve karşılıklı sigorta şirketlerinin raporlanan sayısı 2010’da 150 iken 2015’te 120 (%-20) olmuştur. Buna rağmen sektör, iş hacmi (%20,8), aktifleri (%65,5) ve çalışanlar (%18,5) açısından genişlemeye ve büyümeye devam etmektedir.

Benzer şekilde, toplam finansal olmayan kooperatif sayısı 5.065’ten 4.960’a düşerken, iş hacmi 10 yıllık dönemde %59 oranında artmıştır.

Çalışma, Duguid Danışmanlık baş araştırmacısı, Saint Mary’s Üniversitesi Sobey İşletme Okulu araştırma görevlisi ve Cape Breton Üniversitesi Shannon İşletme Okulu konuk profesörü Dr. Fiona Duguid’in liderliğinde, Cape Breton Üniversitesi Shannon İşletme Okulu Dekanı George Karaphillis ile ortaklaşa yürütülmüştür.


Not: Anca Voinea’nın  Coop News blogunda 17 Temmuz 2019’da yayımlanan yazısından Aylin Çiğdem Köne tarafından çevrilmiştir. Erişim

Kategori(ler): İstatistikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.