Rochdale Haksever Öncüleri Kooperatifi, yalnızca ilk kooperatif olması bakımından değil, kooperatifçilik temel ilkelerine yaptıkları katkı anlamında da önemlidir. Bu tüketim kooperatifinin kurucuları olan dokuma işçileri ki Rochdale Öncüleri olarak da adlandırılırlar, kooperatiflerinin iyi işleyebilmesi için bazı ilkeler kabul etmişlerdir. Bu ilkeler kooperatifçiliğin temel ilkeleri olarak özü itibariyle günümüze kadar gelmiş ve Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından yeniden düzenlenerek kabul edilmiştir.

1895 yılında kurulan ICA, dünya ölçeğinde kooperatifleri temsil eden bağımsız, hükümet dışı bir kuruluştur. En büyük çatı kuruluş olması nedeniyle tanımlar ve ilkeler söz konusu olduğunda ICA çalışmaları genel kabul görmektedir. Kuruluşunun 100. yılı olan 1995’te, ICA, gözden geçirilerek yeniden düzenlenen Kooperatif Kimliği Bildirgesini kabul etmiştir. Bildirge kooperatif tanımını, kooperatiflerin değerlerini ve kooperatifçilik ilkelerini içermektedir (ICA). Tahmin edilebileceği üzere bildirgedeki değer ve ilkeler dünya genelinde benimsenmiştir.

Kooperatif Değerleri

Kooperatifler öz yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma değerlerine dayanır. Kurucularının geleneğini izleyen kooperatif üyeleri, dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve diğer insanlar ile ilgilenme gibi ahlaki değerlere inanırlar.

Kooperatifler kendi değerlerini yaşama aktarırken kooperatif ilkelerinin rehberliğinden yararlanırlar.

http://www.geo.coop/content/nyc-worker-consumer-co-ops-doing-business-growing-together-121

Kooperatifçilik İlkeleri

  1. Gönüllü ve herkese açık üyelik
  2. Üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik kontrol
  3. Üyelerin ekonomik katılımı
  4. Özerklik ve bağımsızlık
  5. Eğitim, öğretim ve bilgilendirme
  6. Kooperatifler arasında işbirliği
  7. Topluma karşı sorumlu olma

Kooperatifçilik ilkelerinin açıklamasına Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin internet sayfasından ulaşabilirsiniz (TÜRKİYE KOOP).

Kategori(ler): Akademik

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.