3. Ulusal Kooperatif Araştırmaları

13 Şubat’ta, Strateji ve Maliye Bakanlığı (MOSF) 3. Ulusal Kooperatif Araştırma Anketi sonuçlarını açıkladı. Bu anket 2013 yılından beri her iki yılda bir yapılmaktadır. Bu kooperatif anketi, 2016 yılı sonu itibariyle 9,954 genel kooperatif, 604 sosyal kooperatif ve 57 dernek olmak üzere toplam 10,615 kooperatif için iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu, 2014 yılı sonu itibarıyla kooperatifler bazında yürütülen ikinci anketten 4.380 kooperatifin artmasıdır. Sanayi, toptan ve perakende sektörü % 23,6, eğitim hizmet sektörü % 13.7, tarım ve ormancılık % 10.3, imalat % 8.7, sanat ve sporun ise % 8,6 olduğu sonucuna varılmıştır. Toplam üye sayısı 313.000, üye sayısı ise ortalama 61,6, ikinci anketten 14,8 (46,8 üye) daha fazladır. Toplam çalışan sayısı 6.9 milyon, ortalama çalışan sayısı ise 13.5 iken, ikincisi 5.3 idi. Özellikle, işçiler arasındaki savunmasız sosyal grup arasındaki istihdamın payı, %20.2’den % 34.7’ye yükselmiştir. Haftada 34 saat çalışan aylık ortalama maaş, düzenli işçiler için 147.000 KRK ve düzensiz çalışanlar için 1920.000 KRW’dir. (Kore’de aylık ortalama maaş aylık 174 saatlik yasal sürelere göre 18,6 milyon KRW’dir.)

http://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do%3bjsessionid=hRKnkzwf-FgVgrWWVdjrry0-.node10?boardCd=N0001&seq=4256

Anket Sonucundaki Artışlar İlgi Çekti

Kooperatiflerin toplam gelirleri 1.48 trilyon KRW (kooperatif başına ortalama 290 milyon KRW) 691,6 milyar KRW, ikinci araştırmasına kıyasla iki kattan fazla arttı. Toplam ciro, 1.387 trilyon KRW’den 622,1 milyar KRW’ye ulaştı. Ortalama aktifler 56,3 milyon KRW olan 140.2 milyon KRW, satışlar ise 210.39 milyon KRW’den 272.7 milyon KRW’ye yükseldi. Toplam gelir 233.99 milyon KRW’den 290,9 milyon KRW’ye yükseldi. Ancak, MOSF’a göre, kooperatiflerin, kârların maksimizasyonu yerine üyelerin çıkarlarına değer vermesi nedeniyle, kooperatiflerin doğası gereği net kar 19.35 milyon KRW’den 3,73 milyon KRW’ye düştü. Örneğin, üyelerinden veya işçi kooperatiflerinden daha yüksek bir fiyata toptan kooperatif satın alma, ücretlerin ve eğitim harcamalarının daha yüksek payını kapsamaktadır. Ayrıca, ölçeklendirme işletmelerinden kaynaklanan mali maliyetlerde bir artış da sebeplerden biri olabilir.

Finansman ağırlıklı olarak üyelerin katkısının artırılması (% 42,3), yönetim kurulu üyelerinden (% 39,6) ve finansal kurumlardan (% 21,1) içsel yöntemlere dayanmaktadır. Finansal kurumların üçüncü sırada yer almasının nedenleri kredi teminatı yüküdür. Aşırı dokümantasyon (% 16,7) ve finansal performansın sunulması (% 16,1). Tescilli 9.547 kooperatifin% 53,4’ü ikinci elden (54.6%) 4.447 kooperatif tarafından işletilmediğinden, 2.994’ü işlerini durdurdu ve 1.453’ü kapattı. İşlerin askıya alınması ve kapatılmasının nedenleri kâr modellerinin olmaması, iş operasyonları için fonların eksikliği ve üyeler arasındaki anlaşmazlıktı. MOSF, kooperatiflerin 2012 yılında Kooperatifler Çerçeve Yasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana beş yıl içinde arttığını ve iş yaratma çabalarını sağladığını belirtti. Bununla birlikte, halkın hala kooperatifler konusunda bilinçliliği düşüktür. Ayrıca MOSF, finansal hizmetlere, mesleki eğitime ve pazar gelişimine daha fazla erişimin zorluklarına dikkat çekti. Sonuçlara dayanarak, kooperatiflerin sosyal ekonominin merkezi eksenine dönüşebilmeleri için kişiye özel bir politika oluşturmayı planlamaktadır. Erişim

Kategori(ler): Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.