KRIBHCO kooperatifi Hindistan’ın en büyük gübre üreticilerinden biri. Ancak bu yazıya konu olmasının nedeni büyüklüğü değil kırsal bölgelerde yürüttüğü kalkınma programları. Bugüne kadar 14 milyondan fazla kişinin yararlandığı programlar, Hindistan tarımının omurgasını oluşturan küçük çiftçiler için geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal fayda yaratmak üzere tasarlanmış. Bütünsel yaklaşımla kırsal gelişme sorununu ele alan ve kooperatifleri destekleyen beş bileşenli (çiftçiler, tarlalar, besi hayvanları, aileler ve kooperatifler) bir model geliştirilmiş. Programların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkısı nedeniyle KRIBHCO, 2019 Dünya Kooperatif İzleme Raporu’nda örnek olarak gösterilen üç kooperatiften biri olma başarısını göstermiş.  


KRIBHCO’nun tanıtım ve yayım programları 1984-2019

Düzenlenen program: 99.358 Toprak örneği analizi: 453.000
Katılan kooperatif sayısı: 2.808 Teknik duvar resimleri: 10.523
Katılan köy grupları: 1.554 İçme suyu tesisi: 387
Gelir yaratıcı programlar: 1.456 Toplam yararlanıcı: 14,5 milyon

Aile Çiftçilerinin Hayatı Kolay Değildir

Çiftçi intiharları, ülke çapında protestolar: Hindistan’ın devasa tarım sektöründe çalışanlar için berbat koşullar uluslararası manşetlere taşınıyor. Ancak kooperatifler, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8’de belirtilen sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, verimli istihdamı ve insana yakışır işleri teşvik ederek küçük ölçekli çiftçilerin hayatını kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Hindistan’ın en büyük gübre üreten kooperatiflerinden KRIBHCO, milyonlarca yararlanıcıya ulaşan kırsal kalkınma programları ile diğer kooperatifleri desteklemek için çalışıyor.

Tarım, Hindistan için hayati önem taşıyor ve dünyanın üçüncü büyük ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Çoğu Hintli geçimini çiftçilikten sağlamaktadır; kırsal hane halklarının %70’inin geçim kaynağı tarımdır. Ülkenin geniş kırsal alanları çoğunlukla küçük ölçekli çiftçiler tarafından işlenmektedir ve çiftçilerin %82’si küçük ve marjinal olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak aile çiftçilerinin hayatı kolay değildir.

Binlerce çiftçinin geçen yıl Ekim ayındaki protestoları, yakıt ve gübre gibi girdilerin maliyetleri artarken ürünlerini kârlı fiyatlarla satma mücadelelerinde karşılaştıkları umutsuz durumun sadece bir belirtisiydi. Küresel iklim kriziyle şiddetlenen musonların belirsizliği de dertlerini arttırıyor. 1990’lardan bu yana, birçok Hintli çiftçi, çoğu kez borçlarının yüksekliği nedeniyle son çare olarak intihara başvurdu. Kooperatifler, girdilerin grup olarak satın alınması, kredi ve eğitim sağlanması yoluyla çiftçilerin karşılaştıkları zorlukların bir çoğunun üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Bu yolla ürün verimliliğinde ve toplam gelirde artışa neden olabilir. Kooperatifler hem kamu sektörünün hem de özel sektörün başarısız olduğu mal ve hizmetleri sunmak için adımlar atmaktadırlar.

KRIBHCO: Gübre Üreticisinden Fazlası

Krishak Bharati Cooperative Ltd (KRIBHCO) 1980 yılında Gujarat Hazira’da, doğal gazı üre ve amonyağa dönüştüren yüksek kapasiteli gübre tesisleri inşa etmek üzere, ulusal düzeyde çok eyaletli bir kooperatif şirketi olarak kuruldu. Hazira gübre kompleksi o zamandan beri Hindistan’daki en büyük tekil lokasyonlu üre tesisi haline geldi. Ayrıca KRIBHCO üretimini biyo-gübre, sertifikalı ve hibrit tohumların arzını kapsayacak biçimde genişletti. Organik tarım, arazi bozulumuna karşı uygun bir yanıt olarak ortaya çıktıkça, KRIBHCO şehir atıklarından yapılan kompostu da pazarlamaya başlamıştır.

KRIBHCO’nun üyeleri, her biri yaklaşık 300 ila 400 üyeye sahip olan 9.000’in üzerinde tarım kooperatifidir. Bu kooperatifler, toprak sahibi çiftçilere tarımsal girdi ve kredi sağlarken, bazıları çiftçilerin ürünlerini satın alır, işler ve daha yüksek bir fiyatla pazarlar. 1984 yılından sonra KRIBHCO, nihai amacı çiftçilerin geçim kaynaklarını, refahını ve çalışma koşullarını iyileştirmek olan kapsamlı bir CSR kırsal kalkınma faaliyetleri programı uygulamaya koymuştur. ”Kooperatiflerde tarlalara giriyoruz, çiftçi toplantılarına ve diğer programlara önderlik ediyoruz, ”diye açıklıyor KRIBHCO adına tüm Hindistan’da çiftçi hizmetlerini denetleyen Narinder Kumar (NK) Bhadu.

KRIBHCO’nun 2.000’den fazla çalışanı vardır ve bunların 364’ü bu kırsal kalkınma programlarında çalışmaktadır. Merkez ofis Noida’da (Delhi dışında planlanan bir şehir olan Yeni Okhla Endüstriyel Kalkınma Otoritesi’nin kısaltması) bulunmaktadır, ancak kooperatifin Hindistan’daki hemen hemen her eyalette saha merkezleri ve bölge ofisleri mevcuttur.

Kırsal Kalkınma Programları

Ülke çapındaki bu programlar, KRIBHCO, çiftçilerin tüm sistemlerine ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlanmadığı sürece yeni çiftlik teknolojisini benimsemede tereddüt ettiklerini gözlemledikten sonra uygulanmıştır. Çiftçiler tarlalarına, hayvanlarına ve kooperatiflerine derinden bağlıdırlar, bunları can damarları olarak görürler. Ayrıca sağlık ve çocuklarının eğitimi de dâhil olmak üzere aile refahı ve yaşadıkları kırsal alanlardaki ilerleme ile ilgilenirler. Bu nedenle KRIBHCO, çiftçiler, tarlalar, hayvanlar, aile ve kooperatiften oluşan beş bileşene dayanan bir model geliştirdi.

KRIBHCO, tüm ülkede 1 veya 2 hektarlık alana buğday, pirinç, mısır, pamuk ve yer fıstığı eken küçük çiftçilerle çalışır. Üç ana program türü vardır – tarımsal kalkınma, kooperatif gelişimi ve köyün benimsenmesi – ve çoğu proje bir yıl sürer, her yıl yeni kooperatifler ve köyler seçilir.

Değişiklik için Çiftçileri İkna Etmek

Çağdaş tarımsal teknolojilere sahip olmayan az gelişmiş kırsal köylere odaklanan programlarda çiftçi toplantılarına ve saha çalışmalarına yer verilir. Birinde çiftçilerin mevcut uygulamaları, diğerinde KRIBHCO’nun gübre ve tohumları kullanılarak iki parselde ekim yapılır. Bhadu, “Sonuçları çiftçilere gösteriyoruz” diyor. “Yaparak görüyorlar. Çiftçiler kendi gözleriyle gördükleri zaman bu uygulamaları kendi tarlalarında uygulamaya başlıyorlar.”

Köyü benimseme planının bir kısmı, bir gelir yaratma programıdır ve genellikle çok az eğitim alma eğiliminde olan kırsal kadınlara odaklanır. Dikiş veya achar (turşu) üretimi gibi yararlı beceriler öğretilir ve dikiş makineleri gibi aletler temin edilir. İnsan ve hayvan sağlığı ve hijyenini konu alan tanıtım ve eğitim kampanyaları, güvenli içme suyu tesislerinin sağlanması ve tarımsal girdilerin depolanması ve sosyal işlevlerin düzenlenmesi için toplum merkezlerinin oluşturulması da programların önemli bir unsurdur. Program bugüne kadar 1.500’den fazla köyde uygulandı.

Kooperatiflere Yönelik Programlar

Bundan başka, yürütmekte olduğu geniş ölçekli bir program, KRIBHCO’nun kooperatif modelini güçlendirmeye yönelik taahhüdünün ve kooperatifin SKH 8’i gerçeğe dönüştürmenin en iyi yollarından biri olduğuna inancının altını çizer. Kooperatif benimseme programına geçen yıl KRIBHCO üyesi olan ve olmayan 81 kooperatif kabul edilmiştir. Kooperatifler bir yıllığına kabul edilir ve temiz içme suyu tesisleri kurulur, çiftçilere yol göstermek için teknik literatür bilgisi verilir. KRIBHCO ayrıca kooperatif yetkilileri için konferanslar ve bölge düzeyindeki kooperatif yetkilileri ve tarım departmanları ile grup tartışmaları düzenler.

Tarımsal kalkınma programları, toplantılar, uygulamalar, sergiler ve seminerler aracılığıyla toprak sağlığını ve ürün verimliliğini artırmak için önemli tarımsal girdiler sağlamanın yanı sıra çiftçileri eğitmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, Bhadu, KRIBHCO’nun tarlalara, kooperatiflere gittiğini ve daha yüksek bir fiyat almalarını sağlamak için, çiftçilere ürünlerini pazara götürmeden önce evde temizlemeleri, mahsullere değer katmaları gerektiğini anlattıklarını söylüyor. Diğer kampanyalar, yerel çiftçilere toprak analizinin önemini öğretiyor ve kaliteli gübrelerin dengeli kullanımını teşvik ediyor, kimyasal kullanımını azaltıyor ve organik gübre ve biyo-gübreleri kullanıyor, böylece mikro besin verimliliğini arttırıyor.

Yüksek Maliyetli Tarımsal Girdiler

Hindistan’ın küçük ölçekli çiftçileri üzerindeki yüklerden biri, tarımsal girdilerin yüksek maliyetidir, ancak KRIBHCO bu yükü azaltmak için çalışmaktadır. Devlet sübvansiyonları sayesinde gübreler sübvansiyonlu fiyatlardan tedarik edilmektedir. Ve KRIBHCO’nun sattığı sertifikalı tohumlar, çiftçiler tarafından üç yıl boyunca çoğaltılabilir, her yıl satın alınması gerekmez. Hibrit tohumlar çiftçi düzeyinde üretilemez ve yüksek maliyetlidir ama aynı zamanda daha yüksek kalitededir. “Hibrit tohumlarla mahsul üretimi artar, böylece çiftçiler iyi bir gelir elde ederler” diyor Bhadu.

İklim çöküşünün Hindistan tarımının geleceğini tehdit etmesiyle, çiftçiler hayatlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için tarımsal girdi ve teknolojilere daha fazla bel bağlayacak ve KRIBHCO destek sağlamak için orada olacak.

Not: World Cooperative Monitor 2019’dan Aylin Çiğdem Köne tarafından çevrilmiştir. Erişim

Kategori(ler): Uygulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.