Mütüeller (karşılıklı sigorta şirketleri) ve sigorta kooperatifleri, dünyanın en eski sigorta şirketleri arasındadır ve bu uzun ömürlülük, itibarlarını sürdürülebilir ve güvenilir olarak oluşturmaya yardımcı olmuştur. Bununla birlikte, kooperatif/mütüel modeli, yeni sigorta piyasalarında da gelişmektedir. Örneğin, Çin’de ülkenin ilk mütüelinin Şubat 2017’de faaliyete başlamasını mümkün kılan yeni mütüel sigorta yasası kabul edildi. 2018’de Estonya ve Romanya’da mütüel sigorta kanunları kabul edilerek yasalaştı.

Uluslararası Kooperatif ve Mütüel Sigorta Federasyonu ICMIF, küresel mütüel pazar payı verilerini, ilk kez 2007’de toplamaya başladı. Küresel Mütüel Pazar Payı 10, ICMIF’nin, küresel mütüel ve kooperatif sigorta sektörünün büyüklüğü ve finansal performansı hakkındaki yıllık istatistik raporunun onuncusudur. 2017 verilerini içeren son rapor 77 ülkedeki 5.100’den fazla mütüel ve kooperatif sigorta şirketinin prim gelirleri, varlıkları, yatırımları, çalışan sayısı ve üye/poliçe sahiplerinin detaylı bir analizi yanında prim geliri bazında en büyük 500 mütüel ve kooperatif sigortacısının listesini içermektedir.

Küresel mali krizin başlamasından sonraki 10 yıllık dönemde (2007 – 2017), toplam küresel sigorta endüstrisindeki % 17’lik büyüme ile karşılaştırıldığında küresel mütüel sigorta sektörünün primleri toplamda % 30 oranında artmıştır. Sonuç olarak, mütüel ve kooperatif sigorta şirketlerinin küresel pazar payı, 2007 yılında % 24,0’dan 2017’de % 26,7’ye yükselmiştir.

Raporda ayrıca, 2017 yılında % 13 büyüme ile 922 milyon üyeye/poliçe sahibine mütüel/kooperatif sigorta şirketleri tarafından hizmet verildiğinin altı çizilmektedir. Sektörde istihdam edilenlerin sayısı 2007’den bu yana % 24’lük bir büyüme ile 2017 yılında 1,16 milyona ulaşmıştır.

Tablo 1. Sektöre Genel Bakış

Prim Geliri 1,31 trilyon dolar
Piyasa Payı (Toplam) % 26,7
Piyasa Payı (Hayat) % 22,5
Piyasa Payı (Hayat Dışı) % 31,6
Toplam Varlıklar 8,9 trilyon dolar
Çalışan Sayısı 1,16 milyon
Üye/Poliçe Sahibi Sayısı 922 milyon

Ülke düzeyinde, karşılıklı sigorta, ABD, Japonya, Fransa ve Almanya da dâhil olmak üzere dünyanın en büyük sigorta pazarlarının bazılarında önemli bir varlığa (% 40 veya daha fazla pazar payına) sahiptir. Karşılıklı sigorta, 20 ülkede ulusal pazarın % 25’inden fazlasını oluşturmaktadır.

Tablo 2. En Büyük 10 Küresel Sigorta Piyasasında Mütüel/Kooperatif Piyasa Payları

ABD                   % 39,9
Çin                      % 0,2
Japonya            % 42,2
İngiltere             % 10,6
Fransa               % 51,8
Almanya            % 47,3
Kore                      % 7,9
İtalya                 % 20,6
Kanada              % 19,4
Tayvan                    % 0

Tablo 3. Mütüel/Kooperatif Sigorta Piyasa Payına Göre En Büyük Sigorta Piyasaları

Avusturya        % 59,9
Finlandiya       % 56,2
Hollanda         % 55,9
Slovakya          % 53,4
Fransa             % 51,8
Danimarka      % 48,1
Almanya          % 47,3
İsveç                 % 45,3
Norveç             % 44,4
Macaristan      % 43,6
Kategori(ler): İstatistikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.