“Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı Dış Paydaş ve Kooperatifçilik Sorunları Çalıştayı” 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Yeni Kooperatifçilik Stratejik Plan çalışmaları kapsamında, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda sektörün öncüleri ve belge paydaşları bir araya geldiler.

http://koop.gtb.gov.tr/haberler/kooperatifcilik-stratejisi-ve-eylem-plani-dis-paydas-ve-kooperatifcilik-sorunlari-calistayi-gerceklestirildi

Türkiye Milli Kooperatifleri Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu’nun açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük’ün Tire Süt’ün başarı öyküsünü anlattığı konuşması ile devam etti. Moderatörlüğünü Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt’un yaptığı akademisyenler panelinde ilk olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Aylin Çiğdem Köne “Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatifler” başlıklı konuşmasını yaptı. Panelin diğer konuşmacıları Prof. Dr. Nevzat Aypek (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Dr. Bengü Everest (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi) ve Berivan Eliş Türkmen (TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi); kooperatifçilik sorunları ve girişimcilik üzerine sunumlar yaptılar.

Çalıştayın ikinci bölümünde, 2019-2023 Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili olarak belirlenen ve aşağıda sıralanan hedefler, oluşturulan çalışma gruplarında taraflarca tartışıldı, çözüm önerileri üretildi.

  • Kuruluş ve İşleyiş Süreçlerini Kolaylaştırılması/Sağlıklı Veri Toplanması,
  • İç ve Dış Denetimin Geliştirilmesi,
  • Kooperatiflerin Finansmana Erişimini Kolaylaştırılması,
  • Yasal Altyapının Güncelleştirilmesi,
  • Kooperatifçiliğin Etkin Tanıtımı ve İmajının Güçlendirilmesi
  • Profesyonel Yönetim Anlayışının Geliştirilmesi
Kategori(ler): Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.