Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama: Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinin Rolü Nedir?

25 ve 26 Haziran 2019 tarihlerinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü UNRISD tarafından düzenlenen ve evsahipliğini ILO‘nun üstlendiği bir uluslararası konferans gerçekleştirilecek. Konferansın başlığı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulama: Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinin Rolü Nedir? Konferans, Birleşmiş Milletler Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Kurumlar Arası Çalışma Grubu UNTFSSE’nin 2018’de yayımlanan bildiri çağrısının sonucu olan bir dizi konferanstan biri.

Konferansın Amacı ve Kapsamı

Konferansın amacı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)’nin bir uygulama aracı olarak,  Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi (SDE)’nin rolünü eleştirel bir biçimde inceleyen farklı bölgelerden araştırmaları tespit etmek ve harekete geçirmek olarak belirlenmiştir.

Bu iki günlük konferansın:

  • araştırmacılara, uygulayıcılara ve politika karar vericilerine, farklı yerel bağlamlarda SDE ile insanlar, gezegen, refah, katılım ve ortaklıklar arasındaki bağlantılar hakkında kanıt ve fikir alışverişinde bulunmaları ve paylaşmaları için bir alan sağlaması;
  • kanıta dayalı analizler yoluyla, SDE’nin sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamasının ve SKH’nin uygulanmasının ve başarılmasının somut yollarını göstermesi;
  • BM sisteminin içinde ve ötesinde SKH’nin uygulanmasının bir aracı olarak SDE’nin görünürlüğünün arttırılmasına katkıda bulunması hedefleniyor.

Konferansın davetlileri arasında sözlü sunum yapacak 43 kişi, BM ajanslarından personel, özellikle UNTFSSE üyeleri; sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, özellikle UNTFSSE üyeleri ve Cenevre merkezli SDE örgütleri ve girişimlerinin üyeleri bulunmakta.

Sosyal Ekonomi Blogu Konferansın Davetlileri Arasında

60’tan fazla ülkeden 320 bildiri özetinin gönderildiği konferansta 43 bildiri sözlü sunum için kabul edildi. Sözlü sunum için davet edilen bildirilerden biri Sosyal Ekonomi Blogundan Aylin Çiğdem Köne ve Güneş Kurtuluş’un ortak çalışması oldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi adresli bildirinin başlığı Scaling Up Regional SSE Practice to the National Level? Opportunities and Challenges from Izmir, Turkey.

Çalışmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen İzmir Tarım Modeli çerçevesinde tarım kooperatiflerinin ürünleri için satın alma garantisi sağlayan sözleşmeli üretim modeli, SKH çerçevesinde incelenmekte. Model, uygulandığı dönemde 17 SKH’den 9 tanesini olumlu yönde etkilemesi anlamında dikkate değer. Ayrıca, yerel yönetimler ile kooperatiflerin nasıl işbirliği yapabileceklerini; SDE’nin sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlama potansiyelini göstermesi bakımından dünya örnekleri arasında yer almayı ve uluslararası planda görünürlüğü hak ediyor.

Çalışmada Büyükşehir Belediyesi ve tarım kooperatifleri arasındaki işbirliğine dayanan uygulama için başarı faktörleri, fırsatlar  ve zorluklar tartışılmakta. Sunum, konferansın birinci gününde (25 Haziran 2019) Prof. Dr. Aylin Çiğdem tarafından gerçekleştirecek.

Bu fırsatla, yarı yapılandırılmış görüşmeler için bize zaman ayıran İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay’a ve Tarımsal Projeler Şube Müdürü Ahmet Tomar’a çalışmamıza katkılarından dolayı teşekkür etmek isteriz.

Dünyanın farklı coğrafyalarından uygulama örneklerini iki gün boyunca tanıyacağımız, konuşup tartışacağımız için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Konferans sırasında ve sonrasındaki izlenimlerimizi ve görüş yazılarını blogda ve sosyal medya hesaplarımızda yayımlamak için şimdiden heyecanlanmaya başladık bile… Siz bizi takibe, biz sizlerle paylaşmaya devam!

Not: Detaylı program metnine buradan ulaşabilirsiniz.

UNRISD Hakkında

UNRISD, Birleşmiş Milletler sistemi içinde kalkınmanın sosyal boyutları hakkında disiplinlerarası araştırma ve politika analizi yapan özerk bir araştırma enstitüsüdür. Çalışmalarında sosyal eşitlik, katılım ve adaleti sağlamayı hedefleyen enstitü, politikanın ve pratiğin merkezindedir. Bu amaçla, genellikle ihmal edilen sosyal meselelere ve kalkınma süreçlerinin etkilerine odaklanarak ve sosyal kurumların, ilişkilerin ve aktörlerin kalkınma politikalarını ve yollarını şekillendirmedeki rollerine dikkat çekmektedir.

BM sisteminin içinde ve dışındaki politikaları şekillendirmek için dünyanın dört bir yanından araştırmacıları, politika yapıcıları ve sivil toplum örgütlerini bilgi üretme ve paylaşmaya davet eder. Gelişmekte olan ülkelerdeki bireylerin ve kurumların araştırma kapasitesini harekete geçirmek ve güçlendirmeye önem verir. Genellikle ana akım politika ve uygulamalarına meydan okuyarak alternatif politika seçenekleri sunar.

UNTFSSE Hakkında

Amaç

Birleşmiş Milletler Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi Kurumlar Arası Çalışma Kolu (UNTFSSE), BM sistemi ve ötesinde SDE ile ilgili tartışmaların görünürlüğünü arttırmayı amaçlamaktadır. Görev Gücünün üyeleri ve gözlemcileri aşağıdaki konularda ortak çalışmalar yürütmeyi taahhüt etmişlerdir:

  • SDE işletmelerinin ve kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün tanınırlığını arttırmak;
  • SDE bilgisini teşvik etmek ve SDE ağlarını birleştirmek;
  • SDE için uygun bir kurumsal ve politika ortamı oluşturulmasını desteklemek;
  • uluslararası çabaların koordinasyonunu sağlamak, ortaklıklar oluşturmak ve güçlendirmek.

Görev Gücünün çalışması, üyeler arasında ortak girişimler biçimini alır. TFSSE, BM kurumlarını ve diğer hükümetlerarası kuruluşları ve ayrıca SDE ağlarının şemsiye birlikteliklerini üye ve gözlemci olarak bir araya getirir. Görev Gücü etkinlikleri arasında BM ve diğer uluslararası konferanslarda etkinlikler düzenlemek, politika yapıcılarla diyalog kurmak, yayınlar hazırlamak ve yaymak ve TFSSE üyelerini ve gözlemcilerini içeren ortak projelere katılmak bulunmaktadır.

Tarihçe

TFSSE’nin oluşturulması, BM sistemi içinde çok sayıda küresel krizin ardından gelişmeyi yeniden düşünme çabalarına ve SDE’ye yetersiz ilgi gösteren 2015 sonrası kalkınma gündemi bağlamında artan endişelere bir yanıt oldu.

TFSSE’nin kuruluş toplantısı 30 Eylül 2013 tarihinde Cenevre’de gerçekleştirildi. ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı), UN-NGLS (Birleşmiş Milletler Sivil Toplum İrtibat Merkezi) ve UNRISD (Birleşmiş Milletler Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü) tarafından düzenlenen toplantıya 14 ajans katıldı. Şubat 2014’teki üçüncü toplantıya gelindiğinde, Görev Gücünün Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA), Kıtalar Arası Sosyal ve Dayanışma Ekonomisini Destekleme Ağı (RIPESS) ve Mont- Blanc Toplantıları (MBM) da dahil olmak üzere 18 üyesi ve 3 gözlemcisi vardı. Üye ve gözlemci sayısı artmaya devam etmektedir.

Görev Gücü, Mayıs 2013’te ILO ve UN-NGLS ile ortaklaşa düzenlenen “Sosyal ve Dayanışma Ekonomisinin Potansiyel ve Sınırları” konulu UNRISD Konferansının somut bir sonucudur. Konferansta araştırmacılar, politika yapıcılar ve sivil toplum aktörleri, SDE’nin kapsayıcı, hak temelli ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunma yollarını incelemişlerdi.

Yönetim

Görev Gücü dönüşümlü bir sekreteryaya sahiptir. UNRISD ilk yıl, ILO ikinci için sekretaryaya ev sahipliği yaptı. Şu anda sekreteryaya FAO evsahipliği yapmaktadır. Her iki ayda bir yapılan toplantılarda Görev Gücü kararları oy birliği ile alınır. Gözlemci statüsüne sahip kuruluşlar, Görev Gücü tartışmalarına ve görüşmelerine aktif olarak katılmaya davet edilirler.

Kategori(ler): Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.