2007 yılında, Marmaris’te doğdum. Edebiyat, psikoloji, felsefe, doğa, seyahat ve İstanbul’un kültürel geçmişi ilgi alanlarım. Gelecekteki hedeflerim; değerleri fark edilmemiş kişilikleri, kültürleri, yerleri, birikimleri elimden geldiğince insanlara hatırlatmak, tanıtmak. Ve öğrenmekte hiç durmamak. Kasım 2023’ten beri açık olan blogumda ilgi alanlarımdaki konularla ilgili yazılar yazmaktayım.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunudur. Çalışma hayatına Maliye Bakanlığında “Bütçe Memuru” olarak başladı; Sanayi ve Ticaret Bakanlığında “Kooperatifler Kontrolörü̈” ve “Kooperatifler Dairesi Başkanı” olarak görev yaptı. “Ticaret Başmüfettişi” unvanıyla Ticaret Bakanlığının görev ve yetkisindeki tüm alanlarda (şirket, kooperatif, oda, borsa, toptancı halleri, tüketici mevzuatı vs.) denetim görevini yerine getirdi. Halen Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi ve Koordinasyon Merkezinde Ticaret Bakanlığı temsilcisi olarak görev yapmaktadır. 1998 yılından bugüne kooperatifçilik sektörünün her alanında ve her yönüyle birçok çalışma gerçekleştirmiştir. Alana ilişkin yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”, “Bağımsız Denetçi”, “Bilirkişi”, “Konkordato Komiserliği” ve “Dış Denetçi” belgesini haiz olan Üstün, evli ve iki çocuk babasıdır.

Özgür Burçak Gürsoy, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans, aynı üniversitenin Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Şu an Beykoz Üniversitesi İşletme bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kırsal alanlar, tarım politikaları ve Cumhuriyet dönemi Türkiyesi üzerine okumayı, araştırmayı ve yazmayı sevmektedir.

2014’den beri ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden emekli öğretim üyesiyim. İmalat işletmelerinde planlama ve sosyoteknik sistemlerde analiz konularıyla ilgilenirim. Toplumsal gelişme proje ekiplerinde duruma göre gönüllü ya da profesyonel yer almaktayım.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümündeki eğitimimin ardından, 27 yıl kurumsal hayatta yer aldım. Bu sürenin son 15 yılında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. Pazarlama ve iletişimin yanında, süreç dizaynı ve dijital dönüşüm konularında uzmanlaştım ayrıca şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarına katkıda bulundum. 27 yılın ardından, yoğun çalışma hayatım nedeni ile vakit ayıramadıklarıma vakit ayırmak için emekli oldum. Kurumsal hayatta edindiğim tecrübe ve bilgiyi, ihtiyaç duyabilecek kişiler ve kurumlar ile paylaşmak ve topluma katkı sağlamak emeklilik hedeflerim arasında.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisansımı tamamladım. Lisans eğitimimden beri freelance tercümanlık ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yaptım. Kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi çalışmalarıyla profesyonel olarak ilgilenmekteyim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadınların güçlendirilmesi, liderlik, geçim kaynaklarına erişimi kapsayan konularında bazen proje koordinatörü bazen de saha koordinatörü olarak çalıştım. Tüm bu çalışmalarımla bağdaşan bir yüksek lisans tezi yazdım. Tezim kalkınma alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin mülteci ve yerel kadın güçlendirme çalışmaları üzerineydi. Sosyal girişimcilik uzmanı olarak mülteci ve yerel kadınların güçlendirilmesi, geçim kaynaklarının arttırılması çalışmalarımı, sosyal ekonomiye dayalı teorik ve pratiği birleştiren keyifli bir projede çalışmaktayım. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça, orta düzeyde Farsça biliyorum. Dağcıyım. Tırmanış yapmayı, farklı diller öğrenmeyi ve keşfetmeyi seviyorum.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu, yüksek lisansını Sosyal Politika alanında tamamlama aşamasında. 2017 yılından itibaren sivil toplum alanında çalışmakta, sosyal dayanışma ekonomisi, kadın güçlenmesi alanlarında profesyonel ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

1973 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğrenimini aynı şehirde tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi mezunudur. Kara Harp Okulu’ndan ayrıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Girişimcilik Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almıştır. Gerçekte hayat boyu öğrencidir. Özel sektörde değişik firmalar hesabına çalıştı. Çalışma konularının başında tarım ekonomisi, kırsal kalkınma ve girişimcilik gelmektedir. Özellikle tarım sektöründe yayıncılık ve danışmanlık işleri yapmaktadır. Ülkemizin tek tarım ve gıda gazetesi Hasat Türk’ü yayınlamaktadır. Tarım ve gıda sektörlerinin örgütlülüğü konusunda çalışmalar yapmaktadır. İmbatkoop’un kurucu başkanıdır.
Tarım ekonomisi ve kırsal kalkınma konularında pek çok yazı ve makale yayınlamış, sunumlar yapmıştır. Son yıllarda kooperatifler ve dernekler başta olmak üzere bir takım sivil toplum kuruluşlarında ortaklık, üyelik ve yöneticilik yapmaktadır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Saint-Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur, İstanbul Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünde lisans eğitimini görmüştür. Fordham Üniversitesi’nde Global MBA programını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nün Avrupa İktisadi bölümünden doktorasını almıştır. Uzmanlık alanı “sürdürebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal etki yönetimi” olan Gonca Ongan, 2000 yılından beri özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum alanı deneyimlerinden sonra 2010’da Koç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Kasım 2012’den beri KUSIF’te yönetici direktör olarak görev yapmaktadır ve Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal girişimcilik ve sosyal etki yönetimi ve proje dersi vermektedir. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal etki alanlarında farklı kurumlara gönüllü destek veren Gonca Ongan, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platform olan Açık Açık’ın kurucu üyesidir ve Kasım 2016 itibari ile yönetim kurulunda görev almaktadır. Aynı zamanda, Koç Üniversitesi’nin de üyesi olduğu International Sustainable Campus Network’ün uluslararası danışma kuruluna Mart 2016’da seçilerek, 2016-2018 döneminde danışma kurulunda yer almıştır. Gonca Ongan, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Kurucu Üyesi, Social International – sosyal etki ölçümleme ve yönetimi seviye 1 akredite uygulayıcısı ve TÜBİTAK araştırmaları toplumsal katkı projeleri değerlendiricisidir.