Özgür Burçak Gürsoy, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans, aynı üniversitenin Atatürk Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Şu an Beykoz Üniversitesi İşletme bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kırsal alanlar, tarım politikaları ve Cumhuriyet dönemi Türkiyesi üzerine okumayı, araştırmayı ve yazmayı sevmektedir.

2014’den beri ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden emekli öğretim üyesiyim. İmalat işletmelerinde planlama ve sosyoteknik sistemlerde analiz konularıyla ilgilenirim. Toplumsal gelişme proje ekiplerinde duruma göre gönüllü ya da profesyonel yer almaktayım.

Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümündeki eğitimimin ardından, 27 yıl kurumsal hayatta yer aldım. Bu sürenin son 15 yılında Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.’de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştım. Pazarlama ve iletişimin yanında, süreç dizaynı ve dijital dönüşüm konularında uzmanlaştım ayrıca şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarına katkıda bulundum. 27 yılın ardından, yoğun çalışma hayatım nedeni ile vakit ayıramadıklarıma vakit ayırmak için emekli oldum. Kurumsal hayatta edindiğim tecrübe ve bilgiyi, ihtiyaç duyabilecek kişiler ve kurumlar ile paylaşmak ve topluma katkı sağlamak emeklilik hedeflerim arasında.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisansımı tamamladım. Lisans eğitimimden beri freelance tercümanlık ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük yaptım. Kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi çalışmalarıyla profesyonel olarak ilgilenmekteyim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kadınların güçlendirilmesi, liderlik, geçim kaynaklarına erişimi kapsayan konularında bazen proje koordinatörü bazen de saha koordinatörü olarak çalıştım. Tüm bu çalışmalarımla bağdaşan bir yüksek lisans tezi yazdım. Tezim kalkınma alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin mülteci ve yerel kadın güçlendirme çalışmaları üzerineydi. Sosyal girişimcilik uzmanı olarak mülteci ve yerel kadınların güçlendirilmesi, geçim kaynaklarının arttırılması çalışmalarımı, sosyal ekonomiye dayalı teorik ve pratiği birleştiren keyifli bir projede çalışmaktayım. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Arapça, orta düzeyde Farsça biliyorum. Dağcıyım. Tırmanış yapmayı, farklı diller öğrenmeyi ve keşfetmeyi seviyorum.

İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu, yüksek lisansını Sosyal Politika alanında tamamlama aşamasında. 2017 yılından itibaren sivil toplum alanında çalışmakta, sosyal dayanışma ekonomisi, kadın güçlenmesi alanlarında profesyonel ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

1973 yılında Balıkesir’de doğdu. İlköğrenimini aynı şehirde tamamladı. Kuleli Askeri Lisesi mezunudur. Kara Harp Okulu’ndan ayrıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF - İşletme Bölümü mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Girişimcilik Yüksek Lisans Programı’nda eğitim almıştır. Gerçekte hayat boyu öğrencidir. Özel sektörde değişik firmalar hesabına çalıştı. Çalışma konularının başında tarım ekonomisi, kırsal kalkınma ve girişimcilik gelmektedir. Özellikle tarım sektöründe yayıncılık ve danışmanlık işleri yapmaktadır. Ülkemizin tek tarım ve gıda gazetesi Hasat Türk’ü yayınlamaktadır. Tarım ve gıda sektörlerinin örgütlülüğü konusunda çalışmalar yapmaktadır. İmbatkoop’un kurucu başkanıdır.
Tarım ekonomisi ve kırsal kalkınma konularında pek çok yazı ve makale yayınlamış, sunumlar yapmıştır. Son yıllarda kooperatifler ve dernekler başta olmak üzere bir takım sivil toplum kuruluşlarında ortaklık, üyelik ve yöneticilik yapmaktadır. Evli ve bir erkek çocuk babasıdır. İyi seviyede İngilizce bilmektedir.

Saint-Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur, İstanbul Üniversitesi’nde Ekonomi bölümünde lisans eğitimini görmüştür. Fordham Üniversitesi’nde Global MBA programını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nün Avrupa İktisadi bölümünden doktorasını almıştır. Uzmanlık alanı “sürdürebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal etki yönetimi” olan Gonca Ongan, 2000 yılından beri özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum alanı deneyimlerinden sonra 2010’da Koç Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Kasım 2012’den beri KUSIF’te yönetici direktör olarak görev yapmaktadır ve Koç Üniversitesi bünyesinde sosyal girişimcilik ve sosyal etki yönetimi ve proje dersi vermektedir. Sürdürülebilirlik, sosyal girişimcilik ve sosyal etki alanlarında farklı kurumlara gönüllü destek veren Gonca Ongan, Türkiye’de, bağışçıları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmek amacı ile kurulmuş bir platform olan Açık Açık’ın kurucu üyesidir ve Kasım 2016 itibari ile yönetim kurulunda görev almaktadır. Aynı zamanda, Koç Üniversitesi’nin de üyesi olduğu International Sustainable Campus Network’ün uluslararası danışma kuruluna Mart 2016’da seçilerek, 2016-2018 döneminde danışma kurulunda yer almıştır. Gonca Ongan, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Kurucu Üyesi, Social International – sosyal etki ölçümleme ve yönetimi seviye 1 akredite uygulayıcısı ve TÜBİTAK araştırmaları toplumsal katkı projeleri değerlendiricisidir.

1963 Kıbrıs doğumluyum. Orta eğitimimi Kıbrıs, lisans ve yüksek lisans eğitimimi Freie Universitaet Berlin’de aldım. Diplom Kauffrau (MBA) akademik ünvanı ile 1994 yılında mezun oldum. Uzmanlık alanlarım arasında Ekonomi Politikaları, KOBİ Danışmanlığı, Sanayi İşletmeleri, Organizasyon ve İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi bulunmaktadır. Seminar Zentrum Göttingen’de AB Mevzuatı ve Dış İlişkiler üzerine uzmanlık eğitimi aldım. Almanya’da kesintisiz 12 yıl yaşadıktan sonra 1995’te Kıbrıs’a geri döndüm. 1996 yılından günümüze kadar olan sürede Kuzey Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’te görev yapmaktayım. Görevlerimden biri de kooperatiflerle iletişimi sağlamak ve geliştirmektir. Özellikle 2018 yılından bu yana ‘’Kıbrıs ve dünyada kooperatifçilik’’ ve ‘’sosyal ekonomi’’ konularına odaklanmış durumdayım. Neoliberalizmin yarattığı tahribatın demokrasi, eşitlik, barış, dostluk ve kardeşlik çerçevesinde biz kooperatifçilerle iyileşeceğine yürekten inanıyorum. Uzun yıllardan beri ‘’Kıbrıs’ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’’ üyesi olarak hem sanatsal hem de siyasi olarak barış sürecine katkı koymaya çabalıyorum. Almanca, İngilizce, Farsça, Azerice ve Yunanca konuşuyorum.