Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatifçilik

Küresel Krizden Sonra Tüm kooperatif türleri genellikle siyasi, ekonomik ve sosyal huzursuzluk zamanlarında ortaya çıkarlar. Çoğu kişiye göre o huzursuz zamanlardan birinde yaşıyoruz (Rayes, 2018). Yaklaşık 200 yıldır uygulanan bir iş modeli olarak başarısını kanıtlamış kooperatifçiliğin 2008 krizinden bu yana çok daha ‘popüler’ olması, geleneksel kooperatiflere yeni kooperatif türlerinin eklenmesi iki temel nedene bağlanabilir. Bunlardan ilki, geleneksel … Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatifçilik okumayı sürdür