Uluslararası Kooperatifler Günü (CoopsDay) 2019  teması İnsan Onuruna Yakışır İş için Kooperatifler (COOPS 4 DECENT WORK) olarak belirlendi. Kooperatiflerin, işyerinde insani gelişmeyi ve sosyal adaleti ön planda tutan demokratik kontrol ile karakterize edilen insan merkezli işletmeler olduğu mesajını haykırıyoruz.

Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Başkanı Ariel Guarco: “Kooperatifler, ekonominin tüm sektörlerinde istihdamı korumaya ve insan onuruna yakışır işleri teşvik etmeye yardımcı oluyor. Katılım sayesinde üyelerin kendi yaşamlarını, kendi topluluklarını ve dünyayı değiştirme motivasyonları var.”

6 Temmuz 2019’da, insani gelişme ve sosyal adaletin öncelikli olduğu bir geleceği kutlarken bize katılın. #CoopsDay aracılığıyla, yerel, ulusal ve küresel politika yapıcılar, sivil toplum kuruluşları ve genel olarak halk, kooperatiflerin insan onuruna yakışır bir çalışma ortamına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenebilir.

Kooperatif istihdamı, marjinal bir olgu olmaktan uzaktır. Son zamanlarda yapılan bir tahmine göre, dünya genelindeki kooperatifler, insanlığın toplam çalışma nüfusunun yaklaşık % 10’u olan 279 milyondan fazla insanı ya doğrudan istihdam etmektedir ya da onların ana gelir kaynağıdır.

Bu sayıların ötesinde, farklı çalışmaların gösterdiği gibi, diğer sektörlerdeki istihdama kıyasla kooperatiflerin sağladığı işler…

  • daha sürdürülebilir olma eğilimindedir
  • yüksek ve düşük ücretli pozisyonların kazançları arasında daha az bir fark vardır ve
  • kazançlar kırsal ve kentsel alanlar arasında daha eşit dağılmaktadır.

2019 Coopsday interaktif haritası ve yakında yayınlanacak Cooperators’ rehberi için bizi izlemeye devam edin: www.coopsday.coop

Neden Bu Tema?

Günümüzün genişleyen eşitsizliği, artan iş güvensizliği ve özellikle yüksek genç işsizlik oranları göz önüne alındığında, 2019 #Coopsday teması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8 “Kapsayıcı kalkınma ve insan onuruna yakışır işler”i desteklemek için seçildi.

İnsan merkezli işletmeler ve kilit kalkınma aktörleri (Avrupa Kalkınma Konsensüsü, 2017) olarak, kooperatiflerin, insan onuruna yakışır işlerin yaratılmasında ve yerel toplulukların sosyal ve ekonomik güçlenmesinde önemli bir rolü vardır. Uluslararası Kooperatif İlkelerinin ikincisi, “Demokratik üye kontrolü”, toplulukların, ortaklaşa ve sürdürülebilir bir büyüme sağlayan ve kimseyi arkada bırakmayan demokratik kontrol yoluyla kooperatiflere ortaklaşa sahip olmalarını ve yönetmelerini sağlar.

Kooperatifler ve İstihdam: Küresel Bir Rapor için dünya genelinde on farklı ülkede yapılan röportajlar serisinin ortaya koyduğu gibi; kooperatifler, üyeleri tarafından ve üyeleri için kontrol edilen ve işletilen, değer odaklı işletmeler olduğu için, kooperatif çalışanları, “verimlilik arayışı, paylaşılan esneklik, katılım duygusu, aile tipi bir ortam ve güçlü bir kimlik duygusu”nu yaşıyorlar.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) bu yıl yüzüncü yılını, geleceğin istihdamına özel olarak odaklanarak kutluyor. Bu bağlamda, ILO ve ICA, Uluslararası Çalışma Konferansının 108. oturumunun hemen ardından 24 Haziran 2019 Pazartesi günü Kooperatifler ve Geleceğin İstihdamı konferansını birlikte düzenleyecekler.

Uluslararası Kooperatifler Günü Hakkında

Birleşmiş Milletler Uluslararası Kooperatifler Günü her yıl Temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanır.

Bu kutlamanın amacı kooperatifler hakkında farkındalığı arttırmaktır. Etkinlik, kooperatif hareketinin Birleşmiş Milletler tarafından ele alınan temel sorunları çözme ve uluslararası kooperatif hareketi ile diğer aktörler arasındaki ortaklıkları güçlendirmeye ve genişletmeye olan katkısının altını çiziyor.

16 Aralık 1992’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin kuruluşunun yüzüncü yılı kutlanırken Temmuz 1995’in ilk cumartesi gününü Uluslararası Kooperatifler Günü olarak ilan edilen bir karar aldı. Bu yılki kutlama, hem 25. Birleşmiş Milletler Uluslararası Kooperatifler Günü hem de 96. Uluslararası Kooperatif Günü olacak.

1995’ten bu yana, ICA ve Birleşmiş Milletler, Kooperatiflerin Teşvik Edilmesi ve Geliştirilmesi Komitesi (COPAC) aracılığıyla Uluslararası Kooperatifler Günü kutlaması için temayı belirliyorlar. COPAC’ın üyeleri, ICA, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (UNDESA), ILO, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Çiftçileri Örgütü (WFO)’dur.

Not: ICA internet sayfasında 6 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan haberden çevrilmiştir. Erişim

Kategori(ler): Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.