KEİG’den Kadın Kooperatifleri için Bir Rehber

Kadın emeği ve istihdamı alanında bilgi üreten ve çalışmalar yapan Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi Platformu KEİG, Kadın Kooperatifleri Kılavuzu’nu yayınladı. Kitapçık KEİG’in 2015 yılında gerçekleştirdiği kadın kooperatifleri araştırmasına, KEİG Kooperatif Çalışma Grubunun deneyimlerine ve konuyla ilgili yapılmış çalışmalara; çeşitli belge ve kaynaklara dayanarak hazırlanmış. KEİG, çalışmanın amaç ve kapsamını internet sayfasında şu şekilde özetlemekte:

“… kooperatif kurma niyetinde olan ya da hâlihazırda kooperatif yürüten kadınlara temel bilgiler ve fikirler verecek, yol gösterecek, meselenin kadın emeği ve istihdamı boyutuyla ilişkisini gösterecek bir yayın yapmaya karar verdik. Ancak bu çalışmayı kadınlara kooperatifçilik konusunda genel bilgiler vermek, bir çerçeve sunmak ve yol göstermek ile sınırlı tutarak ayrıntılı bir mevzuat çalışmasına girmedik. Yine kadın kooperatiflerinin çeşitli ve farklı üretim, hizmet ve çalışma kapasitelerine; örgütsel yapı ve ölçeklere sahip oldukları gerçeğini göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Bununla birlikte bu kitapçığı dışarıdan gelecek öneri ve katkılara açık, güncellenebilir olacak şekilde tasarladık. Dolayısıyla bu çalışmanın çeşitli katkılarla güçlenmesini umut ettik.”

KEİG’in kooperatif çalışma grubu üyeleri, Serap Güre, İdil Soyseçkin, Aslı Çoban ve Gülnur Elçik, Nihal Şirin Pınarcıoğlu, Semiha Arı ve Ayşe Gönüllü Atakan’ın katkılarıyla hazırlanan kılavuz, altı ana bölümden oluşmakta.  

Çalışmanın birinci bölümünde kooperatif tanımı yapılmakta ve sonrasında kadın kooperatiflerini diğer kooperatiflerden ayıran özellikler ele alınmakta. İkinci bölüm, kadın kooperatiflerinin amaçları ve çalışma alanları, kuruluşları, yönetimleri, muhasebe işlemleri, tabi oldukları vergiler konusundaki bilgileri içermekte. “Kadın Kooperatiflerinde Üretim ve Organizasyon” başlığını taşıyan üçüncü bölümde, kadın kooperatiflerinin üretim süreçlerinde ve kooperatifi devam ettirmede nelerle karşılaştıkları ana hatlarıyla ortaya konulmakta. Kadın kooperatiflerinin kadın grupları ağları, yerel yönetimler, kalkınma ajansları gibi kurumlarla ilişkileri dördüncü bölümün konusunu oluşturmaktadır. Son iki bölüm kadın kooperatiflerinin kapanma nedenlerini irdelemekte ve kooperatif kurmak isteyenlere öneriler sunmaktadır.

Çalışmanın tamamına KEİG internet sayfası üzerinden erişilebilir. Erişim

Kategori(ler): Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.