Uluslararası Kamu Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgilendirme Merkezi CIRIEC, 2018 yılında üç önemli çalışma yayınladı.

Providing Public Goods and Commons: Towards Coproduction and New Forms of Governance for a Revival of Public Action

Kamu Malları ve Müştereklerin Arzı: Kamu Eylemini Yeniden Canlandırmak İçin Ortak Üretim ve Yönetişimin Yeni Biçimlerine Doğru

Kitap, CIRIEC Uluslararası Bilim Konseyi Başkanı Philippe BANCE başkanlığında yürütülen bir araştırma projesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. 2016-2018 döneminde yürütülen proje “Melez kamu ekonomisi/sosyal ekonomi kurumları, müşterekler ve küresel kamu mallarının gelişimi ile ilgili konular: Kamu politikalarına hizmet eden olası bir tamamlayıcılık paradigma değişiminin habercisi mi?” başlığını taşımaktadır.

Kitabın ikinci ve üçüncü bölümlerinin ele aldığı konular ilgi çekicidir. İkinci bölüm, kamu malı ya da müşterek olma özelliği ve toplum üzerindeki etkileri nedeniyle finans sektöründe köklü bir değişim gereksinimi olduğunu vurgulamaktadır. Üçüncü bölüm, kamu otoriteleri, kamu kuruluşları ve sosyal ekonomi kuruluşları arasında yeni işbirliği biçimlerinin ortaya çıkmasının ortakların kimlikleri ve davranışları üzerindeki sonuçlarını incelemektedir.

Social and Solidarity-based Economy and Territory 

Sosyal ve Dayanışma Ekonomisi ve Mekân

Peter Lang yayınevi tarafından yayınlanan kitap, sosyal ve dayanışma ekonomisi (SDE) ile mekân arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemektedir. Dokuz ülkeden ve iki kıtadan (Avrupa ve Amerika) araştırmacıların dâhil olduğu Uluslararası CIRIEC araştırma grubunun çalışması sonucunda ortaya çıkmıştır.  Örnek olay incelemelerine dayanan çalışma, SDE örgütlerinin kendi bölgelerindeki farklı stratejilerini göstermektedir. Örnek olaylar, SDE’nin yeni bölgesel işbirliği biçimlerini teşvik ederek sosyo-ekonomik ve politik düzenlemelerdeki değişikliklere yenilikçi bir cevap sunduğunu göstermektedir.

Best Practices in Public Policies Regarding the European Social Economy post the Economic Crisis

Ekonomik Kriz Sonrası Avrupa Sosyal Ekonomisine İlişkin Kamu Politikalarında Üstün Uygulamalar

Son on yıldan bu yana, Avrupa Birliğindeki bazı kurumlar, sosyal ekonomiyi Avrupa’da, ulusal ve bölgesel düzeylerde güçlendirecek kamu politikaları çağrısında bulunmaktadırlar. Bu bağlamda son on yılda sosyal ekonomi için yeni nesil kamu politikaları ortaya çıkmıştır.

CIRIEC araştırma merkezinin yürüttüğü çalışma, sosyal ekonomi işletmelerinin önemini ve bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde kamu politikalarında paydaş olarak ayrıcalıklı rollerini göstermektedir. Çalışmada, sosyal ekonomi işletmelerinin gelişmesini ve bölgelerin rekabet edebilirliğini teşvik etmek için teşvik politikalarının uygulanması gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışmada incelenen Avrupa’nın farklı ülkelerinden 20 başarılı sosyal ekonomi politikası, sektörün gelişimini etkileyen birbiriyle ilişkili faktörlerin karmaşıklığını açıkça göstermektedir. Ayrıca, araştırmadan, mevcut sosyal ekonomi politikalarını başarılı bir şekilde tasarlama ve değerlendirme konusunda zorlukların devam ettiği de açıkça görülmektedir.

Kategori(ler): Haberler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.