Sosyal ve dayanışma ekonomisi kapsamındaki Türkçe kitaplar için oluşturduğumuz liste:

Aykaç, Aslıhan (2018). Dayanışma Ekonomileri: Üretim ve Bölüşüme Alternatif Yaklaşımlar. İstanbul: Metis Yayınları.
Aysu, Abdullah (2019). Kooperatifler: Yemek Yemek Politik Bir İştir. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

Baş, Kubilay ve Yıldırım, Emel (2018). Sürdürülebilir Büyüme İçin Enerji ve Kooperatifler. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınevi.

Berberoğlu Yenipınar, Filiz (2019). Kooperatif Davaları. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Çatak, Ayşen (2017). İşçi Kooperatifleri Girişimciler için Model Önerisi. İstanbul: Cinius Yayınları.
Çelenk, Hakan ve Sungur, Yusuf (2019). Kooperatifler. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
Çıkın, Ayhan (2016). Bir Başkadır Kooperatifçilik. İzmir: S.S. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği.
Durmaz Ayanoğlu, Gülsüm Gözde (2018). Yenilenebilir Enerji Yatırımlarında Alternatif Bir Model-Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifleri. İstanbul: Cinius Yayınevi.
 

Eisenstein, Charles (2012). Kutsal Ekonomi. İstanbul: Okuyan Us Yayınları

Geray, Cevat (2014). Kooperatifçilik. Ankara: Nika Yayınevi.
Güven, Sami (1997). Kooperatifçilik Politikası. Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları
 

Hasgüler, Mehmet (1996). Kıbrıs’ta Kooperatifçilik ve Tüketim Kooperatifleri Uygulaması. Kıbrıs: Galeri Kültür Yayınları.

Işıl, Özlem Saadet ve Değirmenci, Selma (Derleyenler). (2020). Yaşamı Örgütleyen Deneyimler – Kadınlar Dayanışma Ekonomilerini ve Kooperatifleri Tartışıyor. İstanbul: Notabene Yayınları.
Koç, Hakan (2001). Kooperatifçilik Bilgileri. Ankara: Nobel Yayınevi.
Kuzu, Mehmet (2020). Sokaklar Bizim: Bir Takım Kooperatif Düşünceler. İzmir: Biz Kitap Yayınları.
Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) (2015). Sosyal Etki Ölçümlemesi KUSIF 4 Adım Yaklaşımı. KUSIF Yayınları. Erişim
Mülâyim, Ziya Gökalp (2006). Kooperatifçi Atatürk ve Kooperatifçilik. Ankara: Yetkin Yayınları.
Mülâyim, Ziya Gökalp (2019). Kooperatifçilik (8. baskı). Ankara: Yetkin Yayınları.
Özdemir, Gülen (2016). Kooperatifçilik. Ankara: Nobel Yayınevi.
Öngel, F. Serkan ve Yıldırım, Uygar Dursun (Derleyenler). (2019). Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler. İstanbul: Notabene Yayınları.
Özmen, Remzi (2019). Kooperatifler Kanunu 2019. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
Polat, Hüseyin (2017). Yeniden Yorumlanan Değerler ve İlkeler Işığında Yarının İşletmesi Kooperatif. Ankara: Orkide Matbaası.
Raworth, Kate (2019). Simit Ekonomisi: 21.Yüzyıl İktisatçısı Gibi Düşünmenin Yedi Yolu. İstanbul: Tellekt Yayınevi.
Rehber, Erkan (2011). Kooperatifçilik. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.
Tomasello, Michael (2019). Neden Ortaklıklar Kurarız? Çev. Bahar Tunçgenç. İstanbul: Alfa Yayınları.
Toprak, Duygu ve Ertaş, Hülya (Ed.). (2020). Ortaklaşa: Kenti Müşterekleştirmek. Ankara.
Türk Kooperatifçilik Kurumu (2017). 22. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi Bildiriler Kitabı. Erişim
Üstün, Yusuf ve Hak, İsmail (2020). Kooperatiflerin Vergisel Boyutu. İstanbul: İSMMMO. Erişim
Üstün, Yusuf ve Aydın, Muhittin (2021). Kooperatifler Hukuku (3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yıldırır Kocabaş, Özlem (2010). Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Düşüncesinin Gelişimi. İstanbul: Libra Kitap.
Kategori(ler): Kitaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir