Amaç

REScoop MECISE (Mobilizing European Citizens to Invest in Sustainable Energy) projesi, Horizon-2020 çerçevesinde geliştirilen, Avrupa vatandaşlarını yenilenebilir enerji kooperatifleri aracılığıyla sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmaları için harekete geçirmeye yönelik bir projedir. Proje kapsamında, REScoop bünyesindeki Ecopower Cvba (Belçika), Enercoop (Fransa), Som energia (İspanya), Energy4All (İngiltere), Courant d’Air (Belçika) yenilenebilir enerji kooperatifleri ile yenilenebilir enerji projelerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmekte ve yenilenebilir enerji yatırımları için şehirler ve belediyelerle işbirliği yapılması amaçlanmaktadır.

REScoop MECISE Hedefleri

  • Rüzgâr, fotovoltaik, biyokütle, hidrolik gibi yenilenebilir enerji projelerine ve enerji verimliliğine 110 milyon avronun üzerinde yatırım yapan bir yatırım portföyü geliştirmek. 
  • Belediyelere ulaşmak ve kamu binalarında enerji verimliliği önlemleri alarak sürdürülebilir enerji eylem planlarını uygulamalarına yardımcı olmak.
  •  Yerel yenilenebilir enerji kooperatiflerine üye olan vatandaşların evlerinde enerji verimliliği yatırımlarını kolaylaştırmak.
  •  Yerel yenilenebilir enerji kooperatiflerinin, yenilenebilir enerji santralı kurmalarını ve enerji verimliliği projelerini finanse etmelerine yardımcı olacak özel bir finansman aracı oluşturmak.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

REScoop bünyesindeki Ecopower Cvba (Belçika), Enercoop (Fransa), Som energia (İspanya), Energy4All (İngiltere), Courant d’Air (Belçika) yenilenebilir enerji kooperatiflerinin, rüzgâr, fotovoltaik, biyokütle ve hidrolik enerji kaynaklarına yapmış oldukları çalışır durumdaki ve yapım aşamasındaki enerji yatırımlarının listesi Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1. REScoop MECISE Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Ülke Özellikler
Rüzgâr (çalışır durumda)

Belçika (Walhain-Gemnloux)

İspanya (Viure del Aire)

İngiltere (Cumbria)

 

4x3MW, 28000 MWh, 22,000,000 €

2.35 MW, 5800 MWh, 2,600,000 €

2×2,3 MW, 12500 MWh, 6,820,000 €

Rüzgâr (yapım aşamasında)

Belçika (Bois-du Gard&Ganotte)

Belçika (Ranst)

Belçika (Mol)

Belçika (Bilzen-Hooeselt)

Belçika (Lanaken)

Belçika (Elsenborn-Bütchenbach)

Belçika (Trois-Ponts)

Belçika (Amel-Büllingen)

Belçika (Burg-Reuland)

Fransa (Saint-Julien-Labrousse)

İngiltere (Auchrobert)

İngiltere (Assel Valley)

İngiltere (Yorkshire Main-Rical)

 

4×3 MW, 24000 MWh, 14,000,000 €

2×3 MW, 30000 MWh, 22,000,000 €

8×3 MW, 60000 MWh 25,000,000 €

3×2 MW, 15000 MWh 7,500,000 €

2×3 MW, 10000 MWh 6,000,000 €

2×3 MW, 12000 MWh 7,000,000 €

1×3 MW, 6000 MWh 3,500,000 €

4×3 MW, 24000 MWh, 18,000,000 €

4×3 MW, 28000 MWh, 22,000,000 €

2×0,5 MW, 1200 MWh, 815,000 €

36 MW’ın 1 MW’ı, 1,250,000 €

24 MW’ın 1 MW’ı, 1,250,000 €

2×0,5 MW, 2600 MWh, 3,760,000 €

Fotovoltaik (çalışır durumda)

Belçika (Ans-New-Verlac)

Belçika (Eupen-Asten-Johnson)

İspanya (Alcolea del Rio)

İspanya (Lams de Larzec)

İngiltere (Marks&Spencer)

İngiltere (Edinburgh)

İngiltere (Reading University)

İngiltere (The School’s Energy Coop)

 

102 KWP, 102 MWh, 101,000 €

250 kWp, 250 MWh, 270,000 €

2,1 MWp, 3400 MWh, 2,041,000 €

18 x 9 kWp

1 MWp, 850 MWh, 1,450,000 €

1,4 MWp, 1100 MW, 1,600,000 €

2 MWp, 176 MWh, 530,000 €

1 MWp,  350 MWh, 820,000 €

Fotovoltaik (yapım aşamasında)

Belçika (Schools all over Flanders)

Belçika (Eupen-Miessen)

Belçika (Welkenraedt)

Belçika (Amel Meyerode)

İspanya (Fontivsolar)

İspanya (La Florida)

İspanya (Tahal)

Fransa (Gronoble)

Fransa (Aubais)

 

Güneş panelleri REScoop yatırımıdır

80 kWp, 80 MWh, 93,000 €

120 kWp, 120 MWh, 126,000 €

60 kWp, 60 MWh, 75,000 €

990 kW, 1706 MWh, 725,000 €

1,5 MW, 2600 MWh, 1,400,000 €

0,84 MWp, 1515 MWh, 725,000 €

100×9 kWp

250 kWp, 325 MWh

Biyokütle (yapım aşamasında)

Belçika (Asse)

Belçika (Waimes)

 

150 kW, 125,000 €

250 kW, 6850 MWh, 3,250,000 €

Hidrolik (çalışır durumda)

İngiltere (Rumbling Bridge)

İngiltere (Western Energy Coop)

 

2×0,25 MW, 2100 MWh, 4,320,000 €

35 kW, 200 MWh,  650,000 €

Wp :güneş panellerinin test koşullarındaki maksimum gücüdür.

Enerji Verimliliği

Vatandaşlar ve belediyeler, çoğu zaman oturdukları konutların enerji tasarrufu potansiyellerini belirleyebilmek için gerekli olan zaman, kaynak ve teknik uzmanlıktan yoksundur. Öte yandan, Avrupa hedefleri 2050 yılına kadar inşaat sektöründe %80 enerji tasarrufu gerektirmektedir. REScoop MECISE projesi kapsamında proje ortakları, vatandaşlara ve belediyelere enerji verimliliği önlemlerinin alınmasında ve konutlarda veya binalarda enerji tasarrufu yapılmasında yardımcı olmaktadırlar.

Ecopower Cvba (Belçika) yenilenebilir enerji kooperatifi, vatandaşlara (üyelere) evlerinde kapsamlı enerji tadilatı yapmalarında yardımcı olmak için maliyet belirleme hizmeti veren Ecotraject programını geliştirmiştir. Bu model diğer Avrupa enerji toplulukları tarafından da gerekli koşulların yerine getirilmesi halinde kullanılabilir. Ecopower Cvba (Belçika) ve Courant d’Air (Belçika) yenilenebilir enerji kooperatifleri belediyelerle işbirliği yaparak kamu binalarında enerji tasarrufu yapılmasına yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede, Flanders ve Wallonia’da (Belçika) özel mülkiyetteki iki konut ve bir belediye binasında enerji tasarrufu projeleri gerçekleştirilmiştir.

Finansal Hizmetler (Enerji Toplulukları için Mütüel)

REScoop.eu, Ecopower, Courant d’Air, Enercoop, Energy4All, Som Energia ve REScoop mütüel (karşılıklılık) esaslarına dayanan MECISE SCE’yi kurmuşlardır. Mütüel, yenilenebilir enerji kooperatiflerinin daha az risk taşıyan projelerini finanse etmelerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Mütüel, geleneksel yatırımcılardan ticari projeler satın almak ve bunları yerel yenilenebilir enerji kooperatiflerine yatırım yapmak için değerlendirilmesine aracılık eder. Projeler çalışmaya başladıktan sonra, yerel yenilenebilir enerji kooperatiflerden toplanan fonlar, Mütüel’in yerine geçebilir. REScoop MECISE döner karakterini korur ve projenin doğrudan yerel topluluklara fayda sağlamasını sağlar. REScoop MECISE ayrıca küçük yenilenebilir enerji kooperatif projelerinin toplanmasını destekler ve genellikle daha büyük projeler için ayrılan finansman araçlarına erişmelerine yardımcı olur.

Sonuç

REScoop MECISE gibi başarılı kooperatif birliktelikleri uzun dönemde sürdürülebilir enerji kullanımının önünü açacak ve enerji piyasalarına yön veren duruma gelebileceklerdir. Belediyeler ve yerel toplumla ilişki kurma biçimleri, enerji verimliliğine yönelik çalışmaları, finansman yaratma olanaklarını geliştirmesi bakımından proje ilham verici. Bu nedenle projenin ve çıktılarının Türkiye’deki yenilenebilir enerji kooperatiflerine yol gösterici olabileceğini düşünüyorum.

Kaynakça

REScoop MECISE Projesi, Erişim

Öne çıkan görsel: https://www.evensi.be/rescoop-mecise-international-conference-museum-natural-sciences/277459566

Kategori(ler): Akademik Uygulama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.