19-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Fransa’da düzenlen RIPESS Europe genel kurulunun ardından toplantıya ilişkin kısa bir haber yayımlandı. Yoğun bir gündemi olan genel kurulda görüşülen konuları aşağıda okuyabilirsiniz.


RIPESS Europe Genel Kurulunun Ardından Kıtadaki Köklerini Derinleştiriyor

Ülke temsilcileri [Fransa (APES, MESS Occitanie, UFISC, Université Paris 8, MES France), Portekiz (REDPES), Lüksemburg (INEES), Polonya (FAIRTRADE POLSKA), Almanya (CSX), İtalya (RIES Italia), İsviçre (Après Genève; Après Vaud), Norveç (Nedenfra / From below CO/Tøyen Unlimited), Çek Cumhuriyeti (EKUMENIC ACADEMY), Hırvatistan (ZMAG), Macaristan (KIFESZ / FAKETE) ve Yunanistan (DOCK)]; GSEF, Social Economy Europe, SSE International Forum ve RIPESS Intercontinental ile birlikte 19-21 Eylül tarihleri arasında Fransa’nın başkentine yakın Villarceaux’da düzenlenen RIPESS Europe Genel Kuruluna katıldılar. Avusturya’dan VSOK, İspanya’dan REAS Red de redes ve Almanya’dan TECHNET BERLIN karma faaliyetlere çevrimiçi bağlandı.

Seçilen mekân, bölgenin sürdürülebilir kalkınması için çalışan sosyal ve ekonomik kuruluşları bir araya getiren Fundation Pour le progress de l’Homme’a (hem RIPESS Europe’un hem RIPESS Intercontinental’ın kurucusu) ait Villarceaux koyun çiftliğiydi (La Bergerie de Villarceaux). Villarceaux koyun çiftliğinin amacı, hayvancılık ve bitkisel ürünler arasında iyi bir tamamlayıcılığın yanı sıra sosyal girişimlere ve projelere dayanan özerk bir zirai sistemi test etmektir.

Toplantının ilk gününde, RIPESS Europe’un çalışmalarında karşılaşılan zorlukların ve mevcut tablonun toplu bir analizi yapıldı.

Diğer konuların yanı sıra katılımcılar, Fransa’dan SDE projelerinin etkisinin kurumlarla birlikte ölçülmesi (Devisus projesi); Çek Cumhuriyeti’nden Doğu Avrupa’da SDE için sosyal beceri eğitimi; Fransa’dan UFISC, Romanya’dan CRIES, Macaristan’dan Fekete Sereg, Portekiz’den Largo Residences, İtalya’dan Solidarius ve Lüksemburg’dan RIPESS Europe’un müştereklerin bölgeselliği ve günlük yaşamın farklı alanlarında SDE için ‘tarifler’ veren bir ‘yemek kitabının sunumu gibi konularda çeşitli güncel projeleri sundular.

Yeni oluşturulan bakım komisyonunun şu gibi sorulara yanıt veren bir sunumu da vardı: Sosyal dayanışma ekonomisinde nasıl birlikte çalışırız? Seçim süreçlerimizi, toplantılarımızı vs. nasıl yürütüyoruz? Birlikte çalıştığımız insanlara, bakımını üstlendiğimiz kişilere ve gezegene yönelik bakımı masaya yatıran aynı feminist değerleri paylaştığımızdan bu komisyon, doğal ve gerekli bir komisyondur.Yakın zamanda onaylanan ‘Değişim için gençleri önemsemek‘  projesi de tanıtıldı: Belçika (MDI), Fransa (GRDR), Yunanistan (OBST), Balkan ülkeleri, Mağrip ve Fridays for Future üyeleri ile kesişimsel feminist bir yaklaşımla gençlik örgütlerinde ve/veya feminist örgütlerde bakım üzerine COSPE ile bir Avrupa projesi.

Son olarak RIPESS Intercontinental, yıl boyunca neler yaptığımızı ve (yakında faaliyet raporuna yansıyacak olan) şu anda neler yaptığımızı ve gelecek projelerimizi paylaştı.

İkinci gün, “Biz kimiz?” sorusuna yanıt olarak, kuruluşlar, ortaklıklar, karşılıklı ilişkiler ve ittifaklar dikkate alınarak temellerin sağlamlaştırılması, temel değerlerin yeniden düşünülmesi ve bunlardan ortaya çıkanların yeniden ifade edilmesi amaçlandı. Temel değerleri yeniden düşünmek ve bölgeselliklerden ortaya çıkanları yeniden ortaya koymak (örneğin REAS, değerler tüzüğünü yenilemek için kolektif bir çalışma yürüttü). Desteklemek, yaygınlaştırmak istediğimiz temel kavramlar nelerdir? Bugün RIPESS EU bunu temsil ediyor.

UFISC’den Laure, uluslararası COOPTER projesinde yukarıda bahsedilen SDE, Kültür ve Bölgesel İşbirliği’ konulu manifestonun içeriğine karar vermekte kullandıkları ortak çalışma yöntemini sundu. Bu vaka, Avrupalı üyelerin seçtiği aşağıdaki temaları kurula getirirken izlenen ortak çalışmaya dayalı yöntemi açıklamadan önce bir ilham kaynağı oldu:

 • Dayanışma
 • Toplumsal adalet
 • Eşitlik ve adalet
 • Çevresel sürdürülebilirlik

Bunlara ek olarak, RIPESS EU üyelerinin kendi gündemlerinin bir parçası yapmak istedikleri kavramlar yelpazesinin bir parçası olan bazı diğer kavramlar da sunuldu:

 • Özgürleşme
 • Demokrasi
 • Antifaşizm
 • Birlikte inşaa
 • İnsana yakışır iş
 • Antikapitalizm
 • Dayanıklılık
 • Karşılıklılık
 • Mütekabiliyet
 • Kapsayıcılık
 • Dayanışma
 • Kooperatifçilik
 • Sömürgesizleştirme
 • Kesişimsellik
 • Çeşitlilik
 • Özyönetim

Daha sonra küçük çalışma gruplarında, değerler tüzüğünde somutlaştırılabilecek ifadelerin taslağını oluşturmak üzere bu kavramlar arasından herkesi kapsayabilecek bazı kavramlar seçildi: Dayanışma, toplumsal adalet, çeşitlilik, ekonomik dönüşüm, özyönetim, karşılıklılık ve insana yakışır iş.

Öğle yemeğinden sonra katılımcılar içerik oluşturmak ve aşağıdaki konuları tartışmak üzere çalışma gruplarına ayrıldılar:

 • Bakım, feminist komisyon
 • Kamu politikaları
 • Bilim Komitesi ve bilginin yayımı
 • Bölgesel işbirliği

Sonuçlar daha sonra çevrimiçi olarak paylaşılacak.

Günün son çalışmasında, mevcut projeler ve çalışma alanlarının yanı sıra üyeler ve ortaklar düzeyinde gerçekleştirilen ortaklıklar ve işbirliği çalışmaları paylaşıldı. Bu şekilde ağ, kıtadaki olası sinerjilerden ve ortak çalışmalardan faydalanmaktadır.

Son gün, iki aşamalı bir açık yuvarlak masa oturumuna ayrıldı: Oturumun ilk ayağı olan Avrupa kısmına, Social Economy Europe’tan Sara de Heusch, Transition Network’ten Juan del Rio ve RTS France’tan Patricia Artiod katıldılar. RTS France’ın çalışmaları, SDE işletmelerinin yerel kurumlarla ilişkilerine odaklanmaktadır. Social Economy Europe, Avrupa sosyal ekonomisinin savunuculuk çalışmalarını bir araya getirirken Transition Network, merkezinde insanın ve gezegenin olduğu ekolojik ve ekonomik bir geçiş arayışında olan Avrupa ağlarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Oturumda, Özellikle Avrupa seçimlerinin yaklaştığı bu dönemde birlikte çalışma ihtiyacının altı çizildi.

Yuvarlak masanın ikinci ayağında, ESS Forum International’dan Marion Pouzoulet, GSEF’den Martin Georges ve Ripess Intercontinental Genel Sekreteri Sandra Moreno ile uluslararası düzeye odaklanıldı. Canlı ve katılımcı geçen tartışma, üyelerinin ve uygulayıcılarının her gün yaşadıkları kapitalizme karşı tepkiye öncülük eden farklı alanları zorlamak ve bu alanlarda var olabilmek amacıyla farklı kavram çatılarının ve farklı hareketlerin (sosyal ekonomi, dayanışma ekonomisi, planlı ekonomik küçülme, simit ekonomisi..) birlikte çalışmasına duyulan ihtiyaç üzerinde yoğunlaştı. Temel sorunlar, kaynak yetersizliği ile işbirliği ve diyalogun kısa sürede çözebileceği bazı çelişkili görüşlerdir.

Toplantı, ortak çalışma ve ağın gündelik gelişiminin daha belirli yönleri açısından önümüzdeki yıl boyunca gerçekleştirilecek toplu anlaşmalar ve kararlarla sona erdi.

Sohbet ve fikir alışverişi anları, her bir katılımcının kendi bölgesinde yürüttüğü faaliyetlerin derinlemesine incelenmeye imkȃn veren planlanmış etkinliklerden daha bile değerliydi kuşkusuz.


Not: RIPESS internet sitesinde 22 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan “Ripess Europe deepens its roots in the continent after the general assembly” başlıklı yazıdan Murat Soysaraç tarafından çevrilmiştir. Erişim

Kategori(ler): Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.