İnsanoğlu yüzyıllar boyunca ekonomik ve sosyal yaşamına olumlu ivme katacak, yaşamını daha konforlu kılacak buluşlarla hep bir arayış içinde olmuştur. Tekerleğin icatından bu yana ulaşımı kolaylaştıran ayaklarımızı yerden kesen araçlar icat edilmesi buna örnek teşkil etmektedir. Özellikle otomobiller ilk icat edildikleri 19.YY’dan bu yana teknolojik gelişimlerin odak noktasında olmuştur. Günümüzde hâlâ ağırlıklı olarak fosil yakıtla hareket eden otomobiller bir yandan büyük petrol kartellerinin/şirketlerinin kâr kaynağı, diğer yandan da insanoğlunun yaygın ulaşımının esas aracı olması nedeni ile vazgeçilmezliği yanında atmosferimizi en çok kirleten etkenlerden biri olmaya devam etmesi ile paradoksal bir ilişkiyi gözler önüne sermektedir.

Toplumsal fayda ve refah için doğa ve çevre dostu enerji alternatiflerinin sürdürülebilir, erişilebilir ve yaygın kullanılabilir olması, içinde bulunduğumuz küresel ekonomik ve iklim krizinin yarattığı tahribatın azaltılması yönünde politikaların hayat bulması bilinçli ve çevre dostu tüketicilerin en büyük talebi ve beklentisidir.

Bu nedenle, devletlerin kültürel, sosyal, siyasal ve ekonomik kalkınma programlarının şekillenmesinde, stratejik üretim faktörlerinden biri olan enerjiye bakış açılarının da bu beklentilere cevap verebilmesi büyük anlam ve önem taşımaktadır. Alternatif doğa ve çevre dostu enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, geri dönüşümden elde edilercek yakıt vb.) en iyi şekilde değerlendirilmesi kaçınılmazdır.

AB’nin ekonomik motor gücü olan Almanya’da, elektrikli otomobillerin daha yaygın kullanımını sağlamak amacı ile teknik altyapı sorunlarından biri olan elektrik şarj ihtiyacının karşılanması konusunda çözüm arayışı içindeki girişimci yeni bir kooperatif oluşumu olan LADEGRÜN! (YEŞİL YÜKLE/ŞARJ ET!), çevre dostu projesi ile çok yakında aktif olmaya hazırlanıyor. Aşağıda okuyacağınız haber, Berlin-Almanya merkezli yeşil enerji şarj projesi olan LADEGRÜN!’ün Almanya’da mobilite geçişi ve dolayısıyla yerel ve küresel iklim hedeflerine ulaşılması noktasında  katkı koyma hedeflerini aktarıyor. Bu proje kooperatiflerin günümüzde her türlü toplumsal kalkınmada katalizör ve öncü rol üstlenebildiklerinin örneğini sergilemektedir.


Yeni kooperatif “Ladegrün!” tüm Almanya çapında 4.000 yeşil elektrik şarj noktası kurmayı planlıyor.

Eko-enerji sağlayıcıları Elektrizitätswerke Schönau (EWS)(Schönau Elektrik Üretim Tesisleri), Greenpeace Energy, Inselwerke ve Naturstrom (Ada Tesisleri ve Doğal Elektrik) ile GLS Bank (ç.n: sosyal-ekolojik bankacılık alanında faaliyette olan bir bankadır) elektrikli arabalar için yeşil şarj altyapısı kurmak ve işletmek için ortak bir girişim başlattılar. Berlin merkezli yeni kooperatif “Ladegrün! (Yeşil Yükle!)” 2021 yılında 100’den fazla şarj noktası kurmayı hedefliyor. Bu projede 2025 yılına kadar Almanya çapında, ilgili enerji sağlayıcıları (sunucuları) için yeşil elektrik sağlayacak toplam 4.000 şarj noktası kurulması planlanmıştır.

Ladegrün! kamusal elektrik şarj pompalarına ek olarak, halka açık olmayan veya kısmen halka açık olan şarj noktalarını örneğin ticari müşteriler, konut inşaat projeleri ve e-araba filolarının ekolojik odaklı operatörlerini kapsayacak şekilde yükleme noktalarını kurmayı planlamaktadır. Ladegrün! denetleme kurulu ve EWS’nin yönetim kurulu başkanı Armin Komenda; “e-mobilite, yalnızca araçların yenilenebilir enerjilerle şarj edilmesi durumunda enerji geçişi ve iklim koruması için anlamlıdır. Bu nedenle, şu anda sürekli olarak inşa ettiğimiz yeşil bir şarj altyapısına acilen ihtiyacımız var” diyor.

Yeşil Şarj Altyapısı

Büyüyen şarj altyapısı pazarında şu anda, konvansiyonel enerji sağlayıcıları ve otomotiv endüstrisi öncelikli olarak etkindir. Bir milyona yakın müşterisi olan Ladegrün!’ün kurucu ortakları, yeni kooperatifleri ile bu alanda ekolojik bir alternatif sunmak istiyorlar. Greenpeace Energy CEO’su Nils Müller, güvenilir bir yeşil enerji tedarikçisi olarak, pazardaki önemli bir boşluğu kapattıklarının altını çiziyor. Bu nedenle çevreye duyarlı e-mobilistlerin gerçekten enerji geçişine hizmet eden en yüksek kalitede sürdürülebilir elektriği şarj etmek istediklerini, bunu da kendilerinden temin edebildiklerini belirtiyor.

Elektrik şarj pompalarından gelen yeşil elektrik, geleneksel rekabetin “iklime zarar veren gri elektrik” ile beslenen şarj pompalarından daha pahalı olmaması gerekliliğinin bilincinde olarak, Ladegrün! iş ortakları için, kendi şarj istasyonlarını çalıştırmak ve anahtar teslim şarj altyapı  kurulmunu sağlamak yanında, şarj noktalarında  teknik ve ticari yönetim hizmetleri gibi hizmetleri de sunmayı planlamaktadır.

Hâlihazırda kurulma aşamasında bulunan ve diğer ortaklara açık olan kooperatifin, kooperatif siciline kaydedilir kaydedilmez Şubat veya Mart 2021’de faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. GLS Bank Mobilite yöneticisi Mirko Schulte, “kayıtlı bir kooperatifin yasal biçimini bilinçli olarak seçtik, Ladegrün! eG (ç.n: eingetragene Genossenschaft-Almanya’da kooperatiflerin yasal mevzuattaki kısaltma şeklidir), ile Almanya’da mobilite geçişini ve nihayetinde iklim hedeflerine ulaşılmasını sağlıyoruz!” diyor.


Not: 21 Aralık 2020 tarihinde Ecomento internet sitesinde yayımlanan “Neue Genossenschaft „Ladegrün!” plant bundesweit bis zu 4000 Ökostrom-Ladepunkte” başlıklı yazıdan Şerife Korucan tarafından çevrilmiştir. Erişim

Kategori(ler): Haberler Konuk Yazarlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.