Konuk yazarımız Şerife Korucan önceki yazısında, Avrupa’nın en büyük kadın kooperatifi olan Berlin merkezli WeiberWirtschaft eG.’yi tanıtmıştı. WeiberWirtschaft’ın en dikkate değer özelliği, kuşkusuz, kooperatifin kadın girişimciler merkezi. Sayın Korucan bu kez, kadın girişimciler merkezinin kronolojik kuruluş hikâyesini, bu yoldaki başarı ve başarısızlıkları yazdı. Türkiye’de ve dünyada kadın kooperatifçiliği hareketinde bu türden merkezlere duyulan ihtiyaç vurgulanırken bu öncü merkezin hikâyesinden öğrenilecek çok şey var.


1985

Batı Berlin Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı tarafından “girişimci kadınların iş kurma konusunda karşılaştığı koşullar, zorluklar ve engellerin” neler olduğu hakkında araştırma yapmak üzere görevlendirilen Dorothea Assig, Claudia Gather ve Sabine Hübner, araştırmaları sonucunda, bir kadın girişimciler merkezinin avantajlarını ilk kez özetlediler.

Ocak 1987

Berlin’deki ilk kadın işgücü kongresinde, kendi kendine yönetilen bir kadın girişimciler merkezi düşüncesi kabul edildi.

 Ağustos 1987

Çeşitli projelerden, şirketlerden, bilim dünyasından ve iş kurma danışmanlığından gelen kadınların katılımı ile WeiberWirtschaft derneği kuruldu. Derneğin odaklandığı konular; kadın girişimciler merkezi için bir destek modelinin geliştirilmesi, üye alımı, halkla ilişkiler olarak belirlendi.

Ekim 1988

WeiberWirtschaft e.V. dernek olarak, Batı Berlin’de yürüttüğü Yerleşkenin satın alınması için yürütülen pazarlık görüşmeleri başlangıçta başarısız oldu.

Temmuz 1989

WeiberWirtschaft e.V. derneğinde çalışacak halkla ilişkiler için bir ABM (devletin istihdamı destekleyen işgücü yaratma politikaları çerçevesindeki bir teşvik/tedbirdir) pozisyonu oluşturuldu.

Aralık 1989

WeiberWirtschaft kadın kooperatifinin kuruluş toplantısı gerçekleştirildi.

Eylül 1990

Kooperatif Berlin-Neukölln’deki kendi ofisine taşındı.

Ocak 1991

Bir ofis ekibi oluşturuldu. Berlin Senatosu Kadın Dairesi tarafından kuruluş ​​katkı finansmanı yoluyla iki pozisyon finanse edildi.

 Nisan 1991

WeiberWirtschaft eG kooperatifinin ilk genel kurulu yapıldı.

1991 Sonbahar

WeiberWirtschaft, eski VEB Berlin-Kosmetik’in Berlin merkezdeki ticari kompleksi ile ilgili satın alma görüşmelerine başladı.

Ocak 1992

WeiberWirtschaft, kooperatif olarak resmen tescil edildi.

Ekim 1992

Anklamer Caddesi 38-40 adresindeki arsa için alım sözleşmesi imzalandı. Kooperatifin finansman konsepti, iş geliştirme fonlarının (GA fonları), kentsel yenileme programlarından kredilerin, banka kredilerinin ve kooperatifin kendi öz sermayesinin bir araya getirilmesi ile oluşturuldu.

Mayıs 1993 – Nisan 1994

AB-NOW programı tarafından teşvik ve finanse edilen kadın girişimcilerin kapasitelerinin geliştirilmesi programı uygulandı.

Kasım 1993

İnşaat yapı dönüşümü ve yenileme çalışmaları başladı. Birinci inşaat aşaması süresince inşaat ustaları ile yapılan işbirliği ve elde edilen deneyim hakkında rapor hazırlandı.

Eylül 1994

İlk inşaat aşaması tamamlandı ve ilk kadın kiracılar ön binaya taşındı.

Haziran 1995

İkinci inşaat aşamasında (avlu binası) dış cephenin tamamlanabilmesi için çatı festivali düzenlendi.

 Ekim 1995

Üç dükkân ve on üç sosyal konuttan oluşan yeni binanın tamamlanması nedeniyle bir tören düzenlendi.

Mayıs 1996

Kooperatifin kurum içi faaliyet alanı olarak kullanılacak konferans alanı açıldı.

Eylül 1996

Üçüncü ve dördüncü inşaat aşamaları tamamlandı. Kadınlara yönelik iş geliştirme merkezi tamamen açıldı. Çocuk kreşinin genişletilmesini finanse etmek için düzenlenen futbol maçı hakkında bir deneyim raporu hazırlandı.

 Haziran 1998

Fête de la Musique vesilesiyle, kadın kurucular merkezinde ilk kez, bir avlu konseri düzenlendi. Dünya müziği eşliğindeki açık hava konserine 1.000 civarında ziyaretçi geldi.

Sonbahar 1998

Savaş öncesi döneme ait bir yapı malzemesinden kaynaklanan ve alanın yaklaşık %40’ını etkileyen iç ortam hava kirliliği tespit edildi.

İlkbahar ve Yaz 1999

Durumdan etkilenen kiracıların yerleri değiştirildi. Yaklaşık 500 kadın, kirli alanların iyileştirilmesine ortak finansman sağlamak için yaklaşık 2.000 yeni kooperatif hissesi satın aldı.

İnşaat maliyetlerinin %80’i GA fonları (Berlin Ekonomi ve Teknoloji Senatosu Departmanı) tarafından sübvanse edildi. İnşaat aşamasında kooperatif kiracılarının yer değiştirmesi ve bundan kaynaklanan kooperatif faaliyet zararı Senato Kentsel Gelişim Departmanı tarafından karşılandı.

Ekim 1999 – Haziran 2000

Kirli alanlar iyileştirildi. Kat tavanlarındaki kirliliğe yol açan yapı malzemesi kaldırıldı.

Haziran 2000

Yeni bir kiralama kampanyası başlatıldı. Yıl sonuna kadar, binaların neredeyse %80’ine yeniden yerleşildi.

Mart 2001

Konferans alanında düzenlenen “2. Kadın Girişimleri ve Kadın Girişim Merkezleri’’ konferansında Almanya’nın her yerinden 11 kadın girişim ​​merkezi, ülke çapında planlı bir ağ oluşturmak için bir araya geldi.

WeiberWirtschaft’in ilk stajyeri Stefanie Hirsch “ofis iletişimi uzmanı” olarak mezun oldu.

Ocak 2002

WeiberWirtschaft’ın ipotekli borcundan kurtulması kampanyası başlatıldı. Daha fazla hisse satışı ile kadın girişim ​​merkezinin banka borçlarının ödenmesi planlandı.

Eylül 2002

Kadın kurucular için bir danışma birimi oluşturma projesinin fikri ilk kez genel kurula sunuldu.

Ekim 2002

Satın alma sözleşmesinin imzalanmasının 10. yıl dönümü vesilesi ile, 95 metrekare büyüklüğündeki ilk ticari faaliyet birimi banka kredilerinden kurtarılarak, sembolik olarak kadın hakları aktivisti Lida Gustava Heymann’ın ismi verildi.

Eylül 2003

121 metrekarelik bir diğer kullanılabilir alan banka borçlarından kurtarılarak sembolik olarak “Margarete Steiff ticari faaliyet birimi” olarak isimlendirildi.

Ocak 2004

WeiberWirtschaft’ta gerçekleştirilen bir uzmanlar konferansında, kadın girişimciler ve start-up merkezlerinden gelen kadın uzmanlar bilgi birikimlerini daha fazla merkezin kurulmasını teşvik etmek amacıyla paylaştılar.

 Ekim 2004

WeiberWirtschaft’ın genel ekolojik konsepti Alman Doğa Koruma Birliği’nden (NABU) takdir ödülü aldı.

Şubat 2005

Kadın girişimcilik merkezlerinin başarılı bir şekilde tasarlanması ve uygulanması için Federal Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Bakanlığı’nın finansmanıyla basılan el kitabının sunumu yapıldı.

8 Mart 2005

Berlin’de etkileyici bir sonuçla ilk örnek ekolojik ticari bina yenilemesi tamamlandı. WeiberWirtschaft’taki enerji maliyetleri, geleneksel olarak yenilenmiş mülklerdeki maliyetlerin yalnızca %50’si kadardır.

Haziran 2005

Avrupa’nın en yüksek doğum oranlarına sahip semtinde yer alan WeiberWirtschaft’taki çocuk kreşinin kapasitesi toplam 60 çocuğa bakabilecek şekilde genişletildi.

Eylül 2005

WeiberWirtschaft denetim kurulu, Kurumsal Yönetim Kodunun temel kurallarını (Corporate Governance Kodex) kendi prosedür kurallarına dâhil etti.

Ekim 2005

WeiberWirtschaft, “Mutmacher der Nation” (Toplumu Cesaretlendiren) yarışmasında Berlin Eyalet Ödülü’nü kazandı.

Ocak 2006

2002’den beri üzerinde çalışılan plan nihayet gerçeğe dönüştü. Kooperatif WeiberWirtschaft kadın girişimciler merkezini hizmete açarak, girişimciler ve girişimci olmak isteyenlere yönlendirme tavsiyelerini  www.gruenderinnenzentrale.de adresinden sunmaya başladı.

Nisan 2006

WeiberWirtschaft, “Land der Ideen” (fikirler diyarı) kampanyasında ödüllü lokasyonlardan biri oldu.

Temmuz 2006

WeiberWirtschaft, “ülke çapındaki start-up ajanslarının (bga)” Berlin bölgesel temsilcisi olarak seçildi. Bu proje federal ekonomi ve teknoloji, eğitim ve araştırma bakanlıklarının işbirliği ile ailelerin, gençlerin, yaşlıların, kadınların ve girişimci kadınların teşvik edilmesi için geliştirilmiştir.

Nisan 2007

“Ülke çapındaki start-up ajansı (bga)” adına Berlin’deki küçük işletmeler için mentorluk programı başlatıldı. Şirket kurucularından ve başarılı girişimcilerden oluşan yedi ikili bir yıl boyunca birlikte çalıştı.

Ocak 2008

WeiberWirtschaft, Berlin-Mitte (merkez) “aile dostu kuruluş” olarak ödüllendirildi.

Girls’Day kadın patronlar diyarına (bir keşif gezi programına) düzenli olarak her yıl katılmaya başladı.

Aralık 2008

WeiberWirtschaft eG, Berlin eyaleti, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden “ekonomik kalkınma yoluyla sosyal uyumu desteklemek” amaçlı “Bölge Ödülü”nü kazandı.

“Başarı Faktörü Aile” yarışmasının son turuna kalmayı başardı.

Mart 2009

İlk kez düzenlenen Marktplatz WeiberWirtschaft’ta (WeiberWirtschaft Pazar Meydanı) kadın girişimciler ürünlerini sergileyerek sattılar. O zamandan beri fuar her yıl düzenleniyor.

Haziran 2010

Kadın girişimciler merkezi ve WeiberWirtschaft, artık her yıl gerçekleştirilecek olan kadın kurucular için Push up mentorlük programını ortaklaşa başlattı. Bu ağ aracılığıyla deneyimli girişimciler mentor olarak kazanılabiliyor.

Eylül 2010

Merkezde kiralanabilecek alanlar artık sürekli %100 doluluk oranına erişti ve bekleme listesi giderek uzuyor.

Eylül 2011

WeiberWirtschaft, FrauenUNTERNEHMEN (Kadın Girişimleri) Berlin ve çevresi iş rehberinin editörlüğünü üstlenerek 2011/12’deki ilk baskısını yayımladı.

Aralık 2011

WeiberWirtschaft, SPD (Alman Sosyal Demokrat Partisi) serbest meslek sahipleri çalışma grubunun inovasyon ödülüne layık görüldü.

Robert Bosch Vakfı tarafından “Sorumlular” kampanyasına aday gösterildi.

Mayıs 2012

WeiberWirtschaft, Goldrausch eV. ile işbirliği yaparak kooperatif üyeleri için kendi mikrokredi paketini kullanıma sundu. Böylelikle 300 işletme hissesi satmak için “bir hisse beş katı değerinde” sloganı ile yeni bir kampanya başlattı. Şubat 2013’ten beri WeiberWirtschafts mikro kredisi arz edilmekte.

Mart 2013

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, genel müdür Katja von der Bey ‘’Berlin Yılın Kadını’’ ödülüne layık görüldü.

Kasım 2013

WeiberWirtschaft, ülke çapındaki start-up ajansı adına bir eğitim formatı geliştirdi. “Almanya’nın Gelecekteki Başarı Modeli’’ teması ile Klaus Murmann öğrenci teşvik ve fonlama ajansı için ‘’Yönetici Olmak!” temalı burs programı öğrencilere sunuldu.

Mayıs 2014

Gönüllü profesyonellerden oluşan bir ekip, kadınlar için finans ve para konusunda bir eğitim formatı geliştirmeye başladı.

2014 Yazı

Life eV. (Yaşam Derneği)’nin FrauenUNTERNEHMEN (Kadın Girişimi) yeşil ekonomi model projesi, WeiberWirtschaft’ın, yeşil ve sosyal açıdan adil gerekçelerle “Yeşil. Adil.Tasarlamak” adlı kılavuzunun yayınlanması ile sona erdi.

Aralık 2014

WeiberWirtschaft 25. kuruluş yıldönümünde yayınlanan, “Havadaki saraylarımızın yeraltı bağlantıları var” adlı kitabında, Angela Kuboth’un kooperatifçi olma motivasyonuyla ilgili hikâyesine yer verildi.

Kasım 2015

WeiberWirtschaft, Start Green (Yeşille Başla) Ödülü’ne aday gösterildi.

Mart 2016

Küçük kız kardeş kuruluş Gründerinnenzentrale (Girişimciler Merkezi) 10. yılını kutladı.

Haziran 2016

Kooperatifin bir üyesi olan Ingrid Kleinebrahm, WeiberWirtschaft’a Berlin yakınlarındaki bahçesini bağışladı.

Kasım 2016

Sabine Nehls, WeiberWirtschaft ve diğer kadın örgütlerinde uzun yıllar boyunca yürüttüğü gönüllü çalışmalarından dolayı Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirildi.

Ekim 2017

Genel müdür Katja von der Bey, Berlin Eyaleti Liyakat Nişanına layık görüldü.

Dr. Andrea Schirmacher, yarı zamanlı pozisyonuyla ikinci genel müdür olarak ekibe katıldı.

Kooperatif, büyüyen çalışma alanlarına personel eklenmesiyle proje geliştirmeye hazırlanmakta.

 Haziran 2018

Genel kurulda, 33. girişim birimi, borç rahatlaması için sembolik olarak “satın alındı” ve bu kez Marlies Krämer’e ithaf edildi.

2019-2021

WeiberWirtschaft, ülke çapındaki kadın girişimcilik ajansına (bga) bağlı olarak

FrauenUnternehmenZukunft (Geleceğin Kadın Girişimleri) projesini www.frauenunternehmenzukunft.de uygulamaya başladı.

2020-2021

Ülke çapındaki start-up ajansının (bga) bir parçası olarak, KI Think Tank (Yapay Zekâ Yaratıcı Düşünce Üretimi) Kadın Girişimciliği KITE projesini uyguladı (www.kite-bga.de).

 

Kategori(ler): Konuk Yazarlar Uygulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.