De Windvogel öncelikle rüzgâr enerjisini kullanarak elektrik üreten bir yenilenebilir enerji kooperatifidir.

De Windvogel’in hikayesi 1989’da, küçük bir grubun sürdürülebilir enerji kullanımı üzerinde çalıştığı Gouda/Reeuwijk’te başladı. Bu süreçte, Dick van Elk ve Arnold  Abbema çok sayıda insanı harekete geçirdi ve De Windvogel, 1991 yılında rüzgâr tabanlı bir yenilenebilir enerji kooperatifi olarak kuruldu. Bu tarihten bu yana üye sayısı 3.400’ün üzerine çıkan kooperatifin, enerji kooperatifleri, belediyeler ve diğer paydaşlar ile mümkün olduğunca birlikte çalışma isteği bulunmaktadır. Örneğin, Zuidenwind ve Meerwind kooperatifleri ile 2015 yılında ortak bir rüzgâr türbini inşa etmiştir.

Talep olması halinde, De Windvogel bireylerin büyük rüzgâr santrallerine katılımını da organize edebilir. Zeewolde, Drentse Monden ve Oostermoer büyük rüzgâr santralları bunlara örnek olarak gösterilebilir. De Windvogel, sivil rüzgâr kooperatifi REScoopNL ve REScoop.EU’nun kurucu ortaklarındandır. REScoopNL’nin amacı, birbirlerini güçlendirmek ve gerektiğinde birbirlerini desteklemek için diğer rüzgâr kooperatifleriyle birlikte çalışmaktır. REScoop.EU ise Avrupa’daki tüm enerji kooperatiflerinin çıkarlarını temsil eden Avrupa Enerji Kooperatifleri Federasyonu’dur.

Üyelik

Yöneticilerinin genel kurul üyeleri tarafından seçildiği kooperatife herkes üye olabilir. Üye olmanın şartı bir defaya mahsus olmak üzere, 50 € ödemektir. Tüm üyelerin katılımı ile yılda en az bir kez genel kurul toplantısı yapılmaktadır. Üyelerin bu genel kurullarda tartışmalara ve alınacak kararlara katılma bu yolla kooperatif politikasında söz sahibi olma hakkı vardır. Seçimli genel kurullarda her üyenin bir oy hakkı vardır ve bu hak başkasına devredilemez.

Finansman

Kooperatif, üyelerine borç para verebilir. Windvogel, enerji yatırımlarından ve üyelerin kaynaklarından elde edilen gelirlerle yeni projelere yatırım yapabilir. Ayrıca kurulacak enerji sistemini ipotek şeklinde bankalardan finansman sağlanabilmektedir.

Elektrik Satışı

Rüzgâr türbinlerinden üretilen elektrik, üyeler tarafından kullanılmaktadır.  De Windvogel; Eneco, Greenchoice, Anode ve Qurrent gibi birkaç enerji tedarikçisiyle çalışmayı seçmiştir. Böylece her rüzgâr türbini için en uygun sözleşme değerlendirilebilmektedir. Birden fazla tedarikçi ile çalışmak; piyasadan en iyi şekilde yararlanma ve tek bir tedarik şirketine bağımlı olmama (riski yayma) gibi avantajlara sahiptir.

Elektrik Üretim Sistemleri

Kooperatifin geldiği noktada, elektrik üretimi sağladığı rüzgâr ve fotovoltaik enerji sistemlerinin dağılımları sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. İşletimde olan 4 rüzgâr sistemi ve 3 fotovoltaik sistemi mevcuttur. Tablo 2’de belirtilen fotovoltaik sistemler Alman sınırının hemen yakınında yer almaktadırlar.

Tablo 1. Rüzgâr Santralları

Santral/Konum

Kuruluş yılı

Güç (MW)

Enerji üretimi  (MWh)

Elektrik sağladığı hane sayısı
De Amstelvogel/A9, Ouderkerk a/d Amstel 2005 2 4100 1200
De Gouwevogel/Goudkade 70, Gouda 2000 0,6 1100 370
De Elzevogel/Zeewolde 2005 0,95 1500 500
De Appelvogel/Zeewolde 2006 0,9 1100 370

 

Tablo 2. Fotovoltaik Sistemler

Santral Güç  (kWp) Enerji üretimi  (MWh)
FV-1 250,6 215
FV-2 187,7 154
FV-3 124,5 97

Şekil 1’de 2009-2018 yılları arasında kooperatifin sahip olduğu tüm sistemlerin toplam elektrik üretimleri sunulmuştur. 2009 yılında 5441 MWh/yıl olan toplam elektrik enerjisi üretimi, 2018 yılında 7206 MWh/yıl olarak gerçekleşmiştir. Belirtilen yıllar arasında kurulu rüzgâr gücünde değişiklik olmamasına rağmen enerji üretimindeki değişiklik rüzgâr türbinlerinin çalışma verimlerinden kaynaklanmaktadır.

Yenilenebilir Enerji ile Yaratılan Değerler

De Windvogel yenilenebilir enerji kooperatifi faaliyetleri ile bir dizi değer yaratmakta. Bunlardan ilki, enerji üretiminin sürdürülebilir olmasıdır. Bu sayede, De Windvogel uzun vadede insanların yaşam ortamlarının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Sürdürülebilir enerji üretimi ve tüketimi fosil yakıtlara bağımlılığı azaltır dolayısıyla küresel ısınmanın yavaşlatılmasına katkıda bulunur. İkincisi, De Windvogel o bölgelerde yaşayanları mahallelerde bir araya getirir. Kooperatife katılım ile sosyal bağlar kurulur. Üçüncüsü, çeşitli projelerde kooperatif, bölge sakinlerinin enerji tedariki dışında da faydalar da elde etmelerine yardımcı olur.

Not: Yazının hazırlanmasında, De Windvogel yenilenebilir enerji kooperatifi internet sayfasından yararlanılmıştır.

Kategori(ler): Uygulama

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.