Ülkelerin Sürdürülebilir Gelişme Endeksleri

Sürdürülebilir Gelişme Endeksi (SGE), içinde yaşadığımız Antroposen’de, güçlü sürdürülebilirliğin bir göstergesi olarak insani gelişmenin ekolojik etkinliğini ölçmeyi amaçlamaktadır (Köne, 2019).…

0

Sürdürülebilir Gelişme Endeksi

Siyasetçiler tam tersini düşünseler de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bir gösterge ve hatta bireysel refahın bir ölçütü olarak yanıltıcıdır…

0

İyi Yaşam

Ana akım iktisat, makro düzeyde iyi yaşamın yolunu ekonomik büyüme; ölçütünü ise GSYH[i] olarak belirler. Ekonomik büyüme, bireylerin kişisel tüketim…

0

Ekonominin Pusulası Yanlışsa?

Ekonominin Pusulası Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), uzun yıllardan bu yana bir ekonominin sağlamlığının baş göstergesi olarak kullanılmakta. Başlangıçta, II. Dünya Savaşı sırasında savaş dönemi üretim kapasitesinin bir ölçüsü olarak…Devamını Oku →